Kategorija: Gradske vijesti

JAVNI POZIV  za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog dobacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačeno otpada

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog dobacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačeno otpada

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno  i stambeno gospodarstvo   KLASA: 023-05/17-01/15 URBROJ: 238/07-06/01-17-2 Dugo Selo, 8. studenog 2017. god.     Na temelju članka 11. stavka 2.  Zakona o pravu na pristup informacijama (”narodne novine, broj 25/13...

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Dugog Sela na korištenje udrugama

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Dugog Sela na korištenje udrugama

Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika   KLASA: 023-05/17-01/13 URBROJ: 238/07-04/01-17-2 Dugo Selo, 8. studenog 2017. god.     Na temelju članka 11. stavka 2.  Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i...