Proračun za 2018. godinu

Prijedlog proračuna  Grada Dugog Sela za 2018. godinu je donešen 15.11.2017. sukladno Zakonu o proračunu NN (87-2791/2008, 109-3179/2007, 136-2878/2012, 15-277/2015). 01.12.2017. prijedlog proračuna je sukladno Zakonu o pravu na pristup inforamcijama (NN 25/13 i 85/15)  prvi put u Gradu Dugom Selu stavljen na javno savjetovanje kako bi sva zainteresina javnost mogla predložiti, sugerirati, dati inicajative i u konačnici kreirati proračun Grada.

Okvir proračuna za 2018. godinu iznosi 94.980.050 kn, što predstavlja rast od 34 posto, u odnosu na II izmjene proračuna u srpnju 2017. godine (70.873.000 kn), ili gotovo 72% na ukupni okvir proračuna po III izmjenama od prosinca  2017. god. (55.174.000 kn).

Treba reći da je razlika u II izmjenama proračuna iz srpnja/2017 i III izmjena iz prosinca/2017  od 15 mil kn nastala zbog nepovlaćenja sredstava fondova, te zbog nerealizacije zaduživanja, koje uslijed nerealiziranih projekata nije bilo potrebno.

U želji da iskoristimo pripremljene projekte, da pokrenemo izgradnju potpuno novih projekata, te da  damo poticaj razvoju gospodarstva u Gradu Dugom Selu proračunom je  planirano preko 40.000.000 kn iz drugih izvora financiranja. Planirano je 18.355.000 kn projekata na EU fondove, 18.000.000 kn zaduženja za projekte te  4.000.000 kn iz drugih proračuna.  Treba navesti da je stavka od 18.000.000 kn zaduženja  samo iz razloga da nam projekti koje prijavljujemo prođu administrativnu provjeru, iz razloga što je neophodno dokazati da je gradski proračun dovoljno likvidan da sam podnese troškove projekata, također treba reći da je stavka zaduženja strogo namjenska po projektima. Dakle, poštujući zakon o proračunu nemoguće je planirano zaduženje utrošiti na bilo što drugo osim na kapitalni projekt koji se tim zaduženjem planira.

Prihodi poslovanja od 37,2 mil kn su sačinjeni od 33,7 mil kn poreznih prihoda, 2,3 mil kn prihoda od imovine i ostalih prihoda. Promjena u odnosu na 2017 god. je u poreznim prihodima koji su veći za 14, 7%. Do povećanja poreznih prihoda, je došlo uslijed projekcija gospodarskog rasta, povećanja bruto plaća, povećanja zaposlenosti te fiskalnog izravnavanja. Porezni prihodi su projicirani na temelju ostvarenja u 2017 uvečani za procjene rasta gospodarstva od 3,2% .  HNB je nedavno povećala procjenu rasta-BDP-a sa 3, na 3,3 posto, dok je MMF procjenu povećao sa 2,9 na 3,1 posto.

Vlada RH je proračun za ovu godinu temeljila na procjeni rasta BDP-a od 3,2 posto.

Prema podacima DZS-a, prosječna neto plaća zaposlenih u pravnim osobama iznosila je u rujnu 5.958 kuna, što je na godišnjoj razini nominalno više za 5,9 posto

Prihod fiskalnog izravnanja je planiran preko 2 mil kn, međutim po uputama Ministarstva financija u proračunu je planirano 1,8 mil kn.

Rashodi proračuna razdjeljeni po Upravnim odjelima koji se odnose na javnu upravu i administraciju su skoro identični ostvarenjima iz 2017. Razlika u odnosu na 2017. od 40 mil. kn  je upravo u projektima koji se planiraju financirati iz fonodova EU.

Projekti koji će bit aplicirani u 2018. godini su slijedeći:

 

1 Uređenje prostora za turistički ured
2 Etno selo – Martin Breg
3 Projekt Interreg – NewPilgrimAge (nematerijalna svetomartinska baština)
4 Učinkoviti ljudski potencijali – program zapošljavanja žena
5 gDisplay – zapošljavanje mladih
6 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture
7 Nerazvrstane ceste – nogostupi
8 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
9 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta-poduzetniča zona
10 Rotor Osječka
11 Komunalne vodne građevine
12 Tekuće investicijsko održavanje građ. objekata
13 Društveni dom Leprovica
14 Uređenje objekata u zakupu DKPC – (zgrada Dukoma)
15 Izgradnja zgrade javne i posl. namjene s pripadajućim trgom
16 Energetska učinkovitost – subvencioniranje fasada – Zorićeva
17 Gospodarenje otpadom – nabava opreme (kompostera, kontenjera za biotpad, plastiku i papir, 2 kamiona
19 Reciklažno dvorište Andrilovec – ODOBRENO
20 Rekonstrukcija Omladinske ulice – Ostrna – PROŠLO AMINISTRATIVNU PROVJERU
21 Obnova zgrade gradske uprave
22 Izgradnja društvenog doma Lukarišće
23 Sigurnost prometa – nathodnik Puhovo
24 Razvoj vatrogastva u ruralnom području
25 Obnova objekta stare škole u Ostrni – za potrebe NK
26 Izgradnja III osnovne škole – projektiranje
27 Obnova objekta glazbene škole
28 KIC za posjetitelje
29 Radost življenja 54+ umjetnost i kultura grad
30 Radost življenja 54+ umjetnost i kultura POU

Ovo je prvi proračun koji ja kao gradonačelnik predlažem, jer je onaj za 2017. godinu bio proračun koji sam naslijedio od prethodne vlasti. Predloženi proračun za 2018. godinu je stvaran tijekom proteklih nekoliko mjeseci uz intezivnu suradnju sa građanima Dugog Sela kroz mjesne odbore, udruge građana, sportske udruge i ustanove te je bio javno objavljen prije ove sjednice Gradskog vijeća. Ovakvim prijedlogom proračuna želim odmah i snažno pokrenuti razvoj Dugog Sela i u proračun su ugrađeni konkretni razvojni projekti. To što određene političke opcije imaju različite stavove, ne znači da se oko bitnih stvari ne možemo složiti. Zajednički cilj svima bi trebao biti budući razvoj Dugog Sela, projekti koji će naš grad, svako naše mjesto i svaku ulicu učiniti boljim mjestom za život. Stoga i ovaj proračun predlažem kao plan za nadolazeće razdoblje. Mi kroz gradsko vijeće i gradske institucije kasnije možemo dodatno raspraviti načine provedbe ovih projekata, ali u ovom trenutku je bitno da svi zajedno i odgovorno definiramo smjer kojim želimo razvijati budućnost grada. Građani Dugog Sela od nas očekuju odgovorne, ali i hrabre poteze. Ovi projekti i ovaj proračun su najbolji pokazatelj da želimo razvoj. Vjerujem i da će gradski vijećnici na Sjednici gradskog vijeća upravo to i podržati. Vjerujem da će podržati rast i razvoj Dugog Sela.

 

Nenad Panian

Gradonačelnik grada Dugo Selo

Možda Vas zanima...