NewPilgrimAge

Grad Dugo Selo jedan je od partnera na projektu NewPilgrimAge.

Radi se o projektu iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Interreg za Središnju Europu ( 2. poziv za prijavu projekata).

Cilj projekta je zajednička suradnja svih partnera na promociji i turističkoj valorizaciji martinske baštine.

Sv. Martin je poznati svetac u Europi, predstavlja simbol dijeljenja, te diljem Europe postoje tragovi materijalne i nematerijalne baštine vezane uz sv. Martina.

Osim toga Vijeće Europe je već odobrilo europsku kulturnu rutu „Stopama sv. Martina“ (Via Sancti Martini), koja povezuje brojne europske gradove ( Grad Dugo Selo je prvi grad u RH koji je postao dijelom te rute, danas postoji već 16 gradova u Hrvatskoj obilježenih stopom sv. Martina), a ista je jedan od temelja razvoja projekta NewPilgrimAge.

Projekt NewPilgrimAge usmjeren je prvenstveno mladima i njihovim modernim načinima komunikacije.

Projekt će koristiti suvremene načine komunikacije kako bi aktivirao lokalne dionike svih zemalja partnera i uključio ih u razvoj lokalnih strategija razvoja martinske baštine kao i zajedničke međunarodne strategije, a zatim i u testiranje akcija u lokalnoj zajednici sukladno donesenim strategijama.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju podizanje znanja u zemljama partnerima uz pomoć stručnjaka, te razmjenu iskustava među partnerima o metodologijama promocije martinske baštine.

U projektu sudjeluje 5 zemalja: Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Italija i Slovačka.

Vodeći partner projekta je grad Szombathely iz Mađarske ( rodni grad sv. Martina).

Osim grada Szombathely-a, sudjeluju još grad Maribor, grad Albenga (italija), Grad Dugo Selo, te kao pridruženi partneri (koji se ne financiraju iz projekta) Grad Bardejov (Slovačka), grad Košice (Slovačka), grad Belluno, grad Paese (Italija).

U projektu sudjeluju i neprofitne organizacije kao partneri. To su MindSpace Nonprofit Ltd. Iz Budimpešte – neprofitna organizacija zadužena za marketing i vidljivost projekta. Feman i Ker – neprofitne organizacije iz Slovačke koje se bave razvojem međunarodne suradnje na području kulturnih projekata. Neprofitna organizacija UNPLI iz Italije koja objedinjuje čitavu mrežu neprofitnih organizacija u području kulture i Znanstvenoistraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti iz Ljubljane.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.710.455,20 EUR-a od čega 85% sufinancira ERDF (European Regional Development Fund) tj. 1.453.886,92 EUR-a i 15% prijavitelji projekta tj. 256.568,28 EUR.

Financijski udio Grada Dugog Sela u projektu iznosi 139.538,96 Eur-a, od čega 85% financira EU a ostatak će se financirati iz nacionalnih izvora financiranja za ugovore s EU.

Troškovi projekta odnose se na troškove plaća osoblja na projektu, opće administrativne troškove (15%), troškove putovanja i smještaja i troškove usluga vanjskih stručnjaka.

Službena web stranica projekta: www.interreg-central.eu/newpilgrimage

Projekt je službeno započeo 1.6.2017. godine, a trajati će 3 godine tj. do 31.05.2020. godine.

Prvi sastanak svih partnera održan je 28. I 29.06.2017. u Szombathely-u u Mađarskoj. Svim partnerima predstavljene su aktivnosti projekta, nositelji aktivnosti i obveze u projektu za narednih 6 mjeseci.

Sljedeći sastanak partnera planira se za listopad, 2017. godine u Ljubljani.

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: POČETNI SASTANAK KICK-OFF MEETING

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: 1. MEĐUNARODNI SASTANAK#01

 

 

Tekst sastavila: Zvjezdana Budor Klarić

Poveznica na prezentacijske datoteke