Sjednica Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela

Odbor za dodjelu nagrada i priznanja

KLASA: 021-05/17-01/59

URBROJ: 238/07-03- 04/04-17-1

Dugo Selo,  13. listopada 2017. god.

Na temelju članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  1/14) i članka 10. Odluke o  javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 5/14)

S A Z I V A M
sjednicu Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
koja će se održati
u ponedjeljak, 16. listopada  2017. god., s početkom u 12,00 sati u zgradi gradske uprave (soba br. 35/I.)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I   R E D :

1.Razmatranje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela u 2017. godini

 

Predsjednik Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
Darjan Budimir mag.iur., v.r.

 

 

 

DOSTAVITI:

1.Darjan Budimir, Dugo Selo, I.G. Kovačića 27
2.Ivan Šajković, Dugo Selo, Vatroslava Lisinskogh 33 e
3.Željko Remenar, Andrilovec, Andrilovečka cesta 157
4.Ivica Šafarić, Dugo Selo, Kažotićeva 8
5.Kristina Jelečki, Dugo Selo, Puhovska 40a
6.Nenad Panian, ovdje
7.Jasminka Kokot Bambić, ovdje
8.Nikola Tominac, ovdje
9.Mladen Šestan, ovdje
10. Sredstvima javnog priopćavanja
11. Evidencija, ovdje
12.Pismohrana, ovdje