Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugom Selu

   
 https://europa.eu/european-union/index_hr  https://strukturnifondovi.hr/

 

Naziv projekta: 

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugom Selu KK.06.3.1.03.0042

Kratki opis projekta:

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Dugom Selu doprinosi se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te se smanjuju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.  Projektom se unapređuje razvoj nedostatne infrastrukture i doprinosi se ispunjenju Cilja 1.2. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17). Novo izgrađeno reciklažno dvorište moći će prikupiti 741,63 tone komunalnog otpada, što iznosi 0,04% odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na razini Republike Hrvatske, te 1,06% na razini Zagrebačke županije u odnosu na 2015. godinu dok  na razini Grada Dugog Sela to iznosi 17,33% količine komunalnog otpada u 2016. godini.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

U prvoj punoj kalendarskoj godini, nakon ishođenja uporabne dozvole, reciklažno dvorište moći će odvojeno primiti 741,63 tone komunalnog otpada, što iznosi 0,04% odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na razini Republike Hrvatske, te 1,06% na razini Zagrebačke županije u odnosu na 2015. godinu dok  na razini Grada Dugog Sela to iznosi 17,33% količine komunalnog otpada u 2016. godini.

Ukupna vrijednost projekta:

3.532.896,75 kuna

Iznos koji sufinancira EU (85%):

3.002.962,20 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

06.prosinca 2017. – 06.listopada 2018.

Kontak osobaa više informacija:

Dean Dragičević, Pročelnik UO za gospodarstvo i financije,

+385 1 2753 705,

dean.dragicevic@dugoselo.hr

 


GRAD DUGO SELO

Josipa Zorića 1,

10 370 Dugo Selo

 

KLASA: 351-01/17-01/08

URBROJ:238/07-05/01-18-41

Priopćenje za javnost

Početak izgradnje reciklažnog dvorišta u Dugom Selu

Dugo Selo, 19. ožujka 2018. – Grad Dugo Selo započeo je sa izgradnjom reciklažnog dvorišta u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugom Selu“ KK.06.3.1.06.0042. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.532.896,75 kuna, a projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda u visini od 3.002.962,20 kuna ili 84,99% ukupno prihvatljivih troškova, dok je Grad u Proračunu osigurao 15,01%  ukupno prihvatljivih troškova. Poveden je postupak javne nabave i potpisan Ugovor za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta te je proveden postupak nabave i potpisan Ugovor za usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu.

Za Izvođača radova odabrana je tvrtka Graditelj Svratišta d.o.o. iz Zagreba koja je Ugovorom od 19. veljače 2018. godine, preuzela obvezu izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u roku od 209 kalendarskih dana. Grad Dugo Selo je Izvođača radova 26. veljače 2018. godine uveo u posao, no loši vremenski uvjeti utjecali su na datum početka radova. Za uslugu nadzora i koordinatora zaštite na radu odabrana je tvrtka Eko-Plan d.o.o. iz Zagreba.

U sklopu projekta od početka ožujka provode se informativno-obrazovne radionice u kojima sudjeluju djeca iz dječjih vrtića i učenici osnovnih škola sa područja grada te umirovljenici. Informativno-obrazovne radionice provodi Amalija Koren, voditeljica promidžbe i vidljivosti te informativno-obrazovnih aktivnosti i Stanko Ivaniček iz DKPC-a. Djecu se, kroz igru i razgovor, na edukativan način uči usvajanju navika odvajanja i recikliranja otpada, a u sklopu radionice djeca u malim grupama crtaju viziju svog čistog Grada Dugog Sela. Svi dječji radovi bit će izloženi u sklopu obilježavanja Dana planeta Zemlje u travnju ove godine, a sva djeca dobit će simbolične nagrade.

Izrađeni su plakati, jumbo plakati, tiskanice i obavijesti na zelenim otocima te će se od travnja provodit informativna kampanja sa sljedećim temama: kako pravilno odvajati otpad, način sprečavanja nastanka otpada i ponovna upotreba, recikliranje i kompostiranje. Kampanjom će biti obuhvaćeno cjelokupno stanovništvo Grada s ciljem podizanja svijesti građana o važnosti recikliranja i odvojenog prikupljanja otpada.

 

 


 

GRAD DUGO SELO

Josipa Zorića 1,

10 370 Dugo Selo

KLASA: 351-01/17-01/08

URBROJ:238/07-05/01-18-29

Priopćenje za javnost

3.532.896,75 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta u Dugom Selu

Dugo Selo, 18. siječnja 2018. – Gradu Dugom Selu dodijeljeno je 3.002.962,20 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugom Selu“ KK.06.3.1.06.0042. ukupne vrijednosti 3.532.896,75 kuna. Prijavom na natječaj „Građenje reciklažnih dvorišta“ osigurano je sufinanciranje projekta u visini od 3.002.962,20 kuna ili 84,99% ukupno prihvatljivih troškova, dok je Grad Dugo Selo u Proračunu osigurao 15,01%  ukupno prihvatljivih troškova.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Dugom Selu doprinosi se povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada te se  smanjuju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Navedenim projektom unapređuje se razvoj nedostatne infrastrukture i doprinosi se ispunjenju Cilja 1.2. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17). Novo izgrađeno reciklažno dvorište  moći će prikupiti 741,63 tone komunalnog otpada, što iznosi 0,04% odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na razini Republike Hrvatske, te 1,06% na razini Zagrebačke županije u odnosu na 2015. godinu dok  na razini Grada Dugog Sela to iznosi 17,33% količine komunalnog otpada u 2016. godini.

Reciklažno dvorište bit će sagrađeno u sklopu odlagališta otpada Andrilovec u kojem će stanovnici sa područja Grada moći besplatno, u 27 (dvadeset sedam) spremnika, odložiti papir, staklo, plastiku, akumulatore i baterije, boje, odjeću, tekstil, karton, drvo i metale sa opasnim tvarima, lijekove, žarulje, kiseline, pesticide, ulja masti, deterdžente, jestiva ulja, masti i elektronski otpad.

U sklopu projekta provest će se 29 informativno-obrazovnih radionica u kojima će sudjelovati djeca iz  dječjih vrtića, učenici osnovnih škola sa područja grada, te umirovljenici. U provođenju radionica sudjelovat će Eko udruga „Dugoselski cvijet“ i Foto klub „Pozitiv“.  Deset mjeseci putem plakata, jumbo plakata, tiskanica i obavijesti na zelenim otocima provodit će se informativna kampanja na slijedeće teme: kako pravilno odvajati otpad, način sprečavanja nastanka otpada i ponovna upotreba, recikliranje i kompostiranje.

Provedba projekta započela je 06. prosinca 2017. godine i trajat će do 06. listopada 2018. godine. Trenutačno je za projekt raspisana Javna nabava za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te pozivi na dostavu ponuda za ostale robe i usluge predviđene projektom.

Pročelnik UO za gospodarstvo i financije

Dean Dragičević, mag.oec.