Važniji akti grada

STATUT GRADA  (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13)

STATUT GRADA DUGOG SELA (pročišćeni tekst) (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 5/18)

STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/18)

STATUTARNA ODLUKA o izmjeni Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/18)

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/14)

POSLOVNIČKA ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/18)

Odluka o gradskim porezima

Odluka o o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 2/14) (kartografski prikaz)
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 2/14)

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 2/17)

ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/18)

POPIS PROSTORNIH PLANOVA GRADA DUGOG SELA

1.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  6/04.,13/06.,14/06., 8/10., 8/12., 8/13., 1/14., 2/15., 4/15. – pročišćeni tekst)

2.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZA PODRUČJE MARTIN BREGA

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  3/03. i 7/11.)

3.

DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE „CENTAR“ NASELJA DUGO SELO

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/96.,3/99.,7/99, 3/00., 7/01.,5/04.,4/07., 1/11. , 7/13. i 3/16, 7/17 – pročišćeni tekst)

4.

DETALJNI PLAN UREĐENJA CENTAR  II

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 11/02.,12/02.,2/07. i 10/10.)

5.

DETALJNI PLAN UREĐENJA MARTIN BREG

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  14/06.)

6.

DETALJNI PLAN UREĐENJA STARJAK

 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela  2/00.)

7.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA – ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI KOPČEVEC SJEVER

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  7/11.)

8.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA  „OSNOVNA ŠKOLA DUGO SELO – ZORIĆEVA“

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  2/13.)

9.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DUBRAVA

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  5/12.)

10.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA LEPROVICA – JUG

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  4/16.)