Važniji akti grada

STATUT GRADA 

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o gradskim porezima

Odluka o o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
 (kartografski prikaz)
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela