JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE PROGRAMIMA/PROJEKTIMA UDRUGA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2018. GODINU