JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE PROGRAMIMA/PROJEKTIMA UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE, SOCIJALNE I HUMANITARNE DJELATNOSTI U 2018. GODINI