1. ISPRAVAK Javnog natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2018. godinu