Sjednica ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA