Sjednica Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Dugog Sela