Sjednica ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA