POPIS TRGOVAČKIH DRUŠTAVA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA*