Javna nabava

    • Prema zakonu o javnoj nabavi
    • Prema zakonu o komunalnom gospodarstvu
    • Koncesije
    • Pregled sklopljenih ugovora

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Dugo Selo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelj ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).