PRIJAVA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA

GRAD DUGO SELO

 

Upravni odjel za prostorno uređenje,

zaštitu okoliša, komunalno i

stambeno gospodarstvo

 

Pozivaju se građani Grada Dugog Sela da u koliko uoče novo nelegalno odlagalište otpada („divlje deponije“) na području Grada Dugog Sela obavijeste Odsjek za komunalno i stambeno gospodarstvo o istoj na e-mail urbanizam@dugoselo.hr. ili na tel. 2753 633.

U obavijesti o postojanju divljeg odlagališta molimo navesti točnu lokaciju iste.

Zahvaljujemo na suradnji.

 

 

POPIS POSTOJEĆIH NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA („DIVLJIH DEPONIJA“) NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

 

 

 

Naziv lokacije divljeg odlagališta

 

Prozorska ulica ( od strane T.Kapitana oko broja 19/A)
Martinska ulica (Alta)
Put Andrilovec-V.Ostrna (lok. V. Ostrna)
Put Andrilovec-V.Ostrna (lok. Andrilovec)
Ulica B.Huzanića (u šumi)
Put uz prugu Trnoščica-B.Huzanića
Cesta prema Veterinarskom fakultetu
Put uz prugu (Novska) V.Ostrna-Puhovo
Put uz prugu (Križevci) V.Ostrna-Puhovo
Ulica Liševo (Novo groblje)