Zajednička sjednica članova Gradskog vijeća Grada Dugog Sela i predsjednika vijeća Mjesnih odbora grada Dugog Sela

Screenshot from 2015-08-26 16-56-40