Odbori, povjerenstva i komisije

PREGLED ODBORA, POVJERENSTAVA I KOMISIJA IMENOVANIH I IZABRANIH OD STRANE GRADSKOG VIJEĆA

Red.
broj
N A Z I V Red.
broj
N A Z I V
1. ODBORI, POVJERENSTVA, KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA
1.1. MANDATNA KOMISIJA 1.2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. Božidar Cik, dipl. ing.
– predsjednik 1.

Stipo Velić, dipl. ing.

– predsjednik
2.

Anđelka Knezović Svetec, mag.physioth


– članica 2.

Mara Mamuza, dipl. defektolog


– član
3.

Pavo Jakovljević, dipl. ing.

– član 3.

Ivana Perković

– član
4.

Željko Remenar


– član 4.

mr.sc. Ivan Šajković


– član
5.

dr.sc. Ivana Krišto

– član 5.

dr.sc. Ivana Krišto

– član
1.3. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK 1.4. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1.

Darjan Budimir, mag. iur.


– predsjednik 1. Ivica Bošnjak, dipl.oec. – predsjednik
2.

Božidar Cik, dipl. ing.

– član 2.

Vedrana Dragičević Borovec

– član
3.

Željko Remenar

– član 3.

mr.sc. Ana Celjak

– član
4.

dr. sc. Zvonko Novosel – Dolnjak

– član 4.

Stipo Velić, dipl. ing.

– član
5.

Renata Jelečki, mag. prim. educ.


– članica 5.

Ivana Perković


– član
1.5. ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 1.6. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. Stanko Slišković, dipl. ing.
– predsjednik 1. – načelnik
2.

Slavica Stjepandić, mag. ing. aedif.


– član 2. – član
3.

Mirko Vidaković


– član 3.
– član
4.

Zlatko Sruk


– član 4.
– član
5.

Damir Puž


– član 5.
– član
6.

Darijan Levak


– član 6.
– član
7.

Mihael Pinter


– član 7.
– član
8. Stjepan Štefinovec, bacc. ing.agr. – član 8. – član
9.

Kruno Blažinović


– član 9.
– član
10.
– član
11. – – – – – član
12.
– član
13.
– član
14.
– član
15.
1.7. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB 1.8. SAVJET MLADIH
1. dr.med. Sunčana Žuteković, spec. radiolog – predsjednica 1. Maja Matijaš
-predsjednica
2. Bojan Rađenović, bacc. physioth.
– član 2. Luka Perković
-zamjenik predsjednice
3. Marina Remenar
– član 3. Josip Bićanić
– član
4. Petra Jurić, mag.paed.
– član 4. Marija Grgošić
– član
5. Lucija Križić, dipl.paed.
– član 5. Nataša Kuprešak
– član
6. Ivan Marjanović
– član
7. Ante Zvonimir Tustonjić
– član
1.9. KOMISIJA ZA IMENOVANJE I PREIMENOVANJE ULICA 1.10. ODBOR ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
1. Zoran Pandžić, dipl.ing.stroj. – predsjednik 1. Darjan Budimir, mag.iur.
– predsjednik
2. Marko Krznarić, mag.oec.
– član 2. mr.sc. Ivan Šajković
– član
3. Kristina Vukelić
– član 3. Željko Remenar – član
4. Stjepan Kralj
– član 4. Ivica Šafarić – član
5. Krešimir Šantić, upr. prav.
– član 5. Kristina Jelečki,  mag.politologije
– član
1.11. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU    
1. Mario Jurić, mag.oec.,
– predsjednik
2. Damir Bogović
– član
3. Lovro Darojković
– član
4. Ivana Radaković
– član
5.
Ivan Horvatić, mag.agr.
– član
1.12. POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 1.13 KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA
1. Ivo Kesedžić – predsjednik 1. Matija Sokač, ing.
-član
2. Darko Debeljak
– član 2. Mladen Lekić
-član
3. Dražen Buljić
– član 3. dr.sc. Zvonko Novosel – Dolnjak
-član
4. Tomica Melić
– član
5.
Tomislav Šarić, mag.oec.
– član
1.14 ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA 1.15 ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE
1. Marijana Krišto, bacc.radiol.techn. – predsjednik 1.

Stipe Vrdoljak, struč.spec.ing.aedif.


-predsjednik
2. Nikolina Mačić
– član 2.

Marko Salapić, bacc.ing.aedif

-član
3. Ivica Franjčić
– član 3.

Ivica Lokmić


-član
4. Branka Valjak
– član 4.

Ivana Radomilović


-član
5.
Vesna Smokrović, prof.
– član 5.

Damir Foretić

-član
Red.
broj
N A Z I V Red.
broj
N A Z I V
2.1. UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO 2.2. UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
1. Vedrana Dragičević Borovec
– predsjednik 1. Dean Dragičević
2. Pavo Jakovljević – član 2. Kruno Blažinović
3. Bruno Šantek
– član
4. Davor Novaković – član
2.3. UPRAVNO VIJEĆE SPORTSKOG CENTRA DUGO SELO 2.4. POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA
1. Stipo Velić, dipl. ing.
– predsjednik 1. Dean Dragičević – predsjednik
2. Vedrana Dragičević Borovec
– član 2. Nikola Tominac – član
3. Siniša Gavranović,
– član 3. Jadranka Robić – član
4. Branko Deronja
– član 4. Mirjana Perković, upr. prav. – zamjenik predsjednika povjerenstva
5. Zvonko Kaleb, upr. prav.
– član 5. Srećko Kopun – zamjenik člana
6. Zvjezdana Budor Klarić – zamjenik člana