Odbori, povjerenstva i komisije

P R E G L E D

ODBORA, POVJERENSTAVA I KOMISIJA IMENOVANIH I IZABRANIH OD STRANE GRADSKOG VIJEĆA

Red.
broj
N A Z I V Red.
broj
N A Z I V
1. ODBORI, POVJERENSTVA, KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA
1.1. MANDATNA KOMISIJA 1.2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. Božidar Cik, dipl. ing.
– predsjednik 1. Zvonko Kaleb, upr.prav. – predsjednik
2. Zdenko Sokač, dipl.ing
– član 2. Ilija Papak, ing.
– član
3. Pero Orlović – član 3. Stjepan valjak – član
4. Ivica Klarić
– član 4. Josip Sesan, dipl. oec.
– član
5. Stjepan Novosel – član 5. Jasminka Kokot Bambić, dr.vet.med. – član
1.3. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK 1.4. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1. – –
– predsjednik 1. Ivica Bošnjak, dipl.oec. – predsjednik
2. Zdenko Sokač
– član 2. Ilija Papak, ing. – član
3. Pero Orlović – član 3. Željko Ivančan, dipl.oec. – član
4. Stjepan Novosel – član 4. Slavica Arko – član
5. Kruno Blažinović
– član 5. Stjepan Štefinovec, bacc. ing.agr.
– član
1.5. ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 1.6. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. Stanko Slišković, dipl. ing.
– predsjednik 1. Vlado Kruhak, dipl.ing. – načelnik
2. Jozo Lovrić
– član 2. Stjepan Bertek, prof. – član
3. Pilip Čamber
– član 3. predstavnik Državne uprave za spašavanje, PUZS zagreb
– član
4. Marko Piličić
– član 4. Dubravko Kavčić
– član
5. Branko Deronja
– član 5. Zdenko Harambaša, ing. prom
– član
6. Anto Bauer, dipl.ing
– član 6. mr.sc. Zvonko Novosel-Dolnjak, dipl.ing
– član
7. Zoran Pejić
– član 7. dr. med. Sunčana Žuteković, spec. radiolog
– član
8. Stjepan Štefinovec, bacc. ing.agr. – član 8. dr.med. Tanja Suvaljko – član
9. Orlando Sesan
– član 9. Mladen Vrabec, ing. stroj.
– član
10. Ivan Funtek, dipl. oec.
– član
11. – – – – – član
12. Mirko Sertić, dipl. ing.
– član
13. mr. Zlatko Blažinović, dipl. ing.
– član
14. Marijo Vinko, dipl. ing. arh.
– član
15. Veljko Bertak, prof.
1.7. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB 1.8. SAVJET MLADIH
1. Marica Belaić, prof. – član 1. Maja Matijaš
-predsjednica
2. Ivica Šafarić
– član 2. Marija Tržić
-zamjenica predsjednice
3. Predrag Birt
– član 3. Lara Foretić
– član
4. Dragica Filipović
– član 4. Marko Komin
– član
5. Ana-Marija Belošević
– član 5. Marko Krznarić
– član
6. Eugen Filipović
– član
7. Marija Babić
– član
1.9. KOMISIJA ZA IMENOVANJE I PREIMENOVANJE ULICA 1.10. ODBOR ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
1. Željko Ivančan, dipl.oec. – predsjednik 1. – –
– predsjednik
2. Aleksandar Antolović
– član 2. Božidar Cik
– član
3. Zoran Pandžić
– član 3. Stjepan Novosel – član
4. Anđelka Knezović Svetec
– član 4. Ivica Šafarić
– član
5. Domagoj Pilko
– član 5. Gordana Kaurić
– član
1.11. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU    
1. Borislav Zorić
– predsjednik
2. Vjekoslav Rustambeg
– član
3. Mladen Slavić
– član
4. Tadija Stanušić
– član
5.
Ana Jezidžić
– član
1.12. POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 1.13 KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA
1. Štefica Markušić, dipl.ing. – predsjednik 1. Marijan Kamenjašević
-predsjednik
2. Josip Pintar
– član 2. Branimir Horvatiček
-član
3. Zlatko Sruk
– član 3. Matija Sokač
-član
4. Ivo Kesedžić
– član
5.
Sandra Sabolić
– član
1.14 ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA 1.15 ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE
1. Marko Lovrić – predsjednik 1. Darjan Budimir
-predsjednik
2. Dražen Šarić
– član 2. Jadranko Husarić -član
3. Nikolina Mačić
– član 3. Željko Cigrovski
-član
4. Goran Jukić
– član 4. Ivica Lokmić
-član
5.
Stjepan Jambrišak
– član 5. Darjan Levak -član
Red.
broj
N A Z I V Red.
broj
N A Z I V
2.1. UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO 2.2. UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
1. Mara Mamuza, prof.def.
– predsjednik 1. Darjan Budimir dipl.iur.
2.
Anđelka Knezović Svetec, bacc. physto.
– član 2. Josip Horvatiček, dr.vet.med.
3. Tatjana Brekalo, dr.vet.med.
– član
4. Stjepan Novosel – član
2.3. UPRAVNO VIJEĆE SPORTSKOG CENTRA DUGO SELO 2.4. POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
1. Zvonko Kaleb, upr. prav.
– predsjednik 1. Mladen Šestan, dipl. prav – predsjednik
2. Ilija Papak, ing.
– član 2. Jadranka Robić, ing. građ – član
3. Branko Deronja
– član 3. Željko Ivaniček – član
4. Zvonimir Ivak, dipl. ing.
– član 4. Mirjana Perković, upr. prav. – zamjenik predsjednika povjerenstva
5.  Zlatko Lasan, oec.
– član 5. Srećko Kopun – zamjenik člana
6. Josip Horvatiček – zamjenik člana