Završena savjetovanja

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dugog Sela

NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Javno savjetovanje o nacrtu Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Dugog Sela na korištenje udrugama

NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU