Završena savjetovanja

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

NACRT PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

 

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

NACRT PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PPROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

 

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

 

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

 

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

 

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

 

Javno savjetovanje o Prijedlogu Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Proračun Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.-opći dio

Proračun Grada Dugog sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. -posebni dio

Obrazloženje financijskog plana 2018

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

 

 

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dugog Sela

NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Javno savjetovanje o nacrtu Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Dugog Sela na korištenje udrugama

NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU