Obavještavaju se vlasnici, suvlasnici, korisnici parcela (zemljišta) da prema Odluci o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Dugog Sela 4/19) članak 14. „Vrtove, dvorišta, livade, voćnjake, vinograde, živice, zelene površine ispred objekata uz javne površine, kao i neizgrađena zemljišta moraju održavati vlasnici ili korisnici“. Ukoliko vlasnici,...

Sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19 . travnja 2020. god,   e-propusnica je potrebna samo za odlazak izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.  Zahtjevi za e-Propusnice potrebne za odlazak izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije mogu se predati  putem sustava e- građani,...

Gradonačelnik Grada Dugog Sela na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) te zahtjeva tvrtke Dominik voće d.o.o. iz Prozorja podnio je 06. travnja, 2020. godine županu Zagrebačke županije zahtjev za proglašenje prirodne nepogode-mraz za područje Grada Dugog Sela. Župan Zagrebačke županije...

ZA IZDAVANJE PROPUSNICA POTREBNO JE ISPUNITI ZAHTJEV I ODLOŽITI GA U POSTOJEĆU KUTIJU. ZAHTJEVI SE ZAPRIMAJU SVAKI RADNI DAN (PONEDJELJAK - PETAK) OD 09,00 DO 11,00 SATI, A PROPUSNICE SE IZDAJU SLIJEDEĆI DAN OD 08,00 DO 09,00 SATI (OSIM SUBOTOM I NEDJELJOM). ZA ZAHTJEVE PODNESENE PETKOM...

Poštovani korisnici, sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-24 (poveznica), počevši od 10. travnja 2020. godine otvara se Gradska tržnica - Dugo Selo. Tržnica će u prvom tjednu iznimno raditi u petak i subotu, a nakon uskršnjih blagdana uobičajeno srijedom i subotom. Radno...