Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.
Predstavničko tijelo:

 • donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skupštine te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

 

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA 2017.-2021.

  

 1. DARJAN BUDIMIR, mag.iur. –  HDZ
 2. STIPO VELIĆ, dipl.ing. – HDZ
 3. IVAN GERECI – HDZ
 4. BOŽIDAR CIK, dipl.ing. – HDZ
 5. ZORAN PANDŽIĆ, dipl.ing. – HDZ
 6. MARA MAMUZA, dipl.defektolog. – HDZ
 7. KRUNO BLAŽINOVIĆ – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: NENAD PANIAN
 8. VEDRANA DRAGIČEVIĆ BOROVEC – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: NENAD PANIAN                                                                                                    
 9. KREŠIMIR CVIJANOVIĆ – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: NENAD PANIAN
 10. SINIŠA KLJAJIĆ, prof. – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: SINIŠA KLJAJIĆ, prof.
 11. dr.sc. IVANA KRIŠTO – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: SINIŠA KLJAJIĆ, prof.
 12. RENATA JELEČKI, mag.prim.educ. – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE  BIRAČA Nositelj liste: SINIŠA KLJAJIĆ, prof.                                            
 13. dr.sc. ZVONKO NOVOSEL-DOLNJAK – SDP, HSS, OraH
 14. STJEPAN ŠTEFINOVEC, bac.ing.agr. – SDP, HSS, OraH
 15. PAVE VUKELIĆ – „Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti – Stranka rada i solidarnosti“
 16. ŽELJKO REMENAR – „Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti – Stranka rada i solidarnosti“
 17. mr.sc. IVAN ŠAJKOVIĆ – MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

   

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

   DARJAN BUDIMIR, mag.iur. – HDZ     

  

POTPREDSJEDNICI  GRADSKOG VIJEĆA

 • ŽELJKO REMENAR – „Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti – Stranka rada i solidarnosti“
 • mr.sc. IVAN ŠAJKOVIĆ – MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

 

Skip to content