Postupci javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

    • Prema zakonu o javnoj nabavi
    • Prema zakonu o komunalnom gospodarstvu
    • Koncesije
    • Pregled sklopljenih ugovora

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da je Grad Dugo Selo u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 2. točke 1. ovog Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektom:

Ordinacija dentalne medicine dr.Nenad Panian, Zagrebačka 89, Dugo Selo, OIB: 50475193700

FIZIOFIT, obrt za usluge, vl. Jerneja Bambić, Sportska ulica 2, Dugo Selo, OIB: 92202169698

JEDNOSTAVNA NABAVA