Popis ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih do 31.12.2015. godine

[wpfilebase tag=file id=65 /]

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu – Bagatelna nabava

[wpfilebase tag=file id=64 /]

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu

[wpfilebase tag=file id=63 /]

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu (01.01 – 31.10)

[wpfilebase tag=file id=62 /]

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu (01.01 – 31.03)

[wpfilebase tag=file id=57 /]

Pregled sklopljenih ugovora u 2014. godini

[wpfilebase tag=file id=52 /]

Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini

[wpfilebase tag=file id=50 /]