Filmska večer Savjeta mladih u „Preporodu“ 11. veljače – dođite po besplatne karte za animirani film „Mali princ“ i romantičnu komediju „Dajem im godinu“

„Valentinovo je u gradu“, projekt Savjeta mladih Grada Dugog Sela osmišljen kao filmska večer, održat će se u subotu 11. veljače. Prikazat će se dvije kino projekcije: animirani film „Mali princ“ u 17 sati i romantična komedija „Dajem im godinu“ s početkom u 20 sati. Nositelj projekta je KUD „Preporod“. Pozvani su svi, ulaz na projekcije je besplatan, a karte možete podići u POU Dugo Selo, knjižari DeNova i KUD-u „Preporod“.
Požurite, mjesta su ograničena (maksimalno 300 ljudi po projekciji). Nastavi čitati Filmska večer Savjeta mladih u „Preporodu“ 11. veljače – dođite po besplatne karte za animirani film „Mali princ“ i romantičnu komediju „Dajem im godinu“

Projekt Savjeta mladih „Valentinovo je u gradu“: Dvije kino projekcije 11. veljače

„Valentinovo je u gradu“, prvi projekt iz ovogodišnjeg Programa Savjeta mladih Grada Dugog Sela osmišljen kao filmska večer održat će se u subotu 11. veljače, rečeno je na danas održanoj 11. sjednici ovog gradskog tijela. Prikazat će se dvije kino projekcije, iznijela je detalje predsjednica Savjeta Maja Matijaš. Prvi je animirani film „Mali princ“ koji počinje u 17 sati i namijenjen je djeci i odraslima, druga je romantična komedija „Dajem im godinu“ s početkom u 20 sati. Nositelj projekta je KUD „Preporod“.
Preduvjeti za aktivaciju dugoselskog kina su ispunjeni, u dvoranu „Preporod“ prošlog su tjedna postavljeni kino projektor i platno, u sklopu V. faze obnove dvorane čiji je kapacitet oko 300 mjesta. Pozvani su svi, ulaz na projekcije je besplatan. Nastavi čitati Projekt Savjeta mladih „Valentinovo je u gradu“: Dvije kino projekcije 11. veljače

11. SJEDNICA SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA

Savjet mladih
KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 238/07-09-04/04-17-1
Dugo Selo, 30. siječnja 2017. godine

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

S A Z I VA M

11. SJEDNICU SAVJETA MLADIH
GRADA DUGOG SELA
koja će se održati
u petak, 03. veljače  2017.  godine,  s početkom u 18,00  sati
u Gradskoj vijećnici

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d : Nastavi čitati 11. SJEDNICA SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA

POZIV UDRUGAMA MLADIH ZA DOSTAVU PLANIRANIH PROJEKATA U 2017. GODINI

Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Grada Dugog Sela osnovan s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih našega grada te njihovog aktivnog uključivanja u javni život, ovime poziva sve udruge koje su sukladno svojim statutima, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, za dostavu planiranih projekata i aktivnosti u 2017. godini s ciljem pripreme programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2017.god.

Svoje programe možete dostaviti elektronskim putem na e-mail: savjetmladih.ds@gmail.com kao i neposredno ili poštom na adresu: Grad Dugo Selo (za Savjet mladih), Ulica Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, najkasnije do 09.09. 2016.god.
Dugo Selo, 26. kolovoza 2016. god.

Predsjednica

Maja Matijaš, v.r.

IZVJEŠĆE O RADU Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2015. godinu

IZVJEŠĆE O RADU

 Savjeta mladih Grada Dugog Sela

za 2015. godinu

Savjet mladih Grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Dugog Sela koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Dugog Sela. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade, te daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade. Savjet mladih predlaže Gradskom vijeću donošenje akata koji su značajni za unapređivanje položaja mladih, mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade, te predlaže raspravu o pitanjima od značaja za mlade i način njihova rješavanja. Nastavi čitati IZVJEŠĆE O RADU Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2015. godinu

MALA ŠKOLA TRČANJA AK MARTIN DUGO SELO

savjet-mladih-škola-trčanja-e1455547040835Važnost tjelesne aktivnosti svi dobro znamo, no mnogi nikako da pronađu vremena ili pak odaberu onu koja im je po mjeri. Ako se prepoznajete u ovome opisu pažljivo pročitajte sljedeće: trčati se može gdje god želite i kad god želite i trčati može svatko, bez obzira na životnu dob i tjelesnu predispoziciju. Kod rekreativnog trčanja nema termina kojima se trebate prilagođavati niti bilo kakvih ograničenja. Jako je važno prije no što se trčanjem počnete baviti naučiti kako pravilno trčati, jer time ćete izbjeći upale mišića i ozljede te ćete trčanjem svome tijelu osigurati učinkovitu tjelovježbu. Po završetku škole imat ćete vještine i znanja zahvaljujući kojima ćete moći trčati gdje i kada želite. Nastavi čitati MALA ŠKOLA TRČANJA AK MARTIN DUGO SELO

5.SJEDNICA SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA

Savjet mladih

KLASA: 021-05/15-01/46

URBROJ: 238/07-09-04/04-15-1

Dugo Selo, 02. rujna  2015. godine

 

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

S A Z I VA M

 5.SJEDNICU SAVJETA MLADIH

 GRADA DUGOG SELA

 koja će se održati

u utorak, 08. rujna  2015.  godine,  s početkom u 18,00  sati

u Maloj vijećnici (soba br.35/I) Nastavi čitati 5.SJEDNICA SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA

POZIV UDRUGAMA MLADIH ZA DOSTAVU PLANIRANIH PROJEKATA U 2016. GODINI

Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Grada Dugog Sela osnovan s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih našega grada te njihovog aktivnog uključivanja u javni život, ovime poziva sve udruge koje su sukladno svojim statutima, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, za dostavu planiranih projekata i aktivnosti u 2016. godini s ciljem pripreme programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2016.god..

Svoje programe možete dostaviti elektronskim putem na e-mail: savjetmladih.ds@gmail.com kao i neposredno ili poštom na adresu: Grad Dugo Selo (za Savjet mladih), Ulica Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, najkasnije do 31.08.2015.god.

Dugo Selo, 17. kolovoza 2015. god.

Predsjednica

Maja Matijaš, v.r.