2019. godina


Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Strategiji pametnog grada za Grad Dugo Selo

Strategija pametnog grada za grad Dugo Selo 2019-2023

Sažetak Strategije pametnog grada za grad Dugo Selo 2019-2023

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Strategije pametnog grada za Grad Dugo Selo

2018. godina


Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Javni poziv  za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Izvvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sela

Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sela

Obrazloženje nacrta Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sela

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sela

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazloženje nacrta Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazloženje nacrta Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu odluke o komunalnoj naknadi

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Obrazloženje nacrta Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Javno savjetovanje o Prijedlogu Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Ispis projekcije plana proračuna – Radni dio

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU
Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog I.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBAU SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBAU KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu
Nacrt I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2018 GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Nacrt I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
Nacrt I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu
Nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Obrazloženje uz nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu
Nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Obrazloženje uz nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Obrazloženje uz nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Obrazloženje uz nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Obrazloženje nacrta Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana zaštite od požara Grada Dugo Selo
Plan zaštite od požara Grada Dugo Selo

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Plana zaštite od požara Grada Dugo Selo

Javno savjetovanje u postupku donošenja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Obrazloženje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 


 

2017. godina


Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
NACRT PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
NACRT PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PPROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU
NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU
NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU
NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU
NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Javno savjetovanje o Prijedlogu Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Proračun Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.-opći dio

Proračun Grada Dugog sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. -posebni dio

Obrazloženje financijskog plana 2018

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dugog Sela
NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Javno savjetovanje o nacrtu Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Dugog Sela na korištenje udrugama
NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 


2016. godina


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU