U četvrtak, 12. svibnja 2022. godine, s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici, Dugo Selo, održati će se 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 1. Verifikacija zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o postavljanju Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu 
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu.
 4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 7. Izvješće o izvršenju Programa  javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela  za 2021. godinu
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 12. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 13. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 14. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 15. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 16. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 17. Prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata
 18. Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak II
 19. Prijedlog Odluke o izradi XIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
 20. Prijedlog Odluke o izradi XIV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
 21. Prijedlog Odluke o izradi XVI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
 22. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Martin Breg
 23. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo
 24. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
 25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2022. godini
 26. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
 27. Prijedlozi i informacije
Skip to content