10. sjedica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

AKTUALNI SAT

 

gvijećePod predsjedanjem predsjednika Željka Ivaničeka Gradsko vijeće Dugog Sela je 11. lipnja održalo desetu redovnu sjednicu koja je, uobičajeno, započela aktualnim satom.

Vijećnik HSU-a Stjepan Novosel upitao je zašto se na dnevnom redu Skupštine Zagrebačke županije nije pojavila točka o darovanju stare zgrade Doma zdravlja Gradu Dugom Selu kad je od Grada dobivena informacija da je sve oko tog darovanja dogovoreno. Novosel je također upitao da li se nakon odluke županijske skupštine o izdvajanju 4 milijuna kuna za hitnu medicinsku službu, nešto mijenja u sufinanciranju ove službe, odnosno da li time prestaje potreba za izdvajanjem subvencije iz gradskog proračuna. Na koncu je upitao i što se poduzima vezano uz uništavanje komaraca na dugoselskom području.

Gradonačelnik Stipe Velić odgovorio je da se očekuje pozitivno rješenje za Dugo Selo što se tiče zgrade starog doma zdravlja, a pročelnik za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika Mladen Šestan dodao da je u županijskoj skupštini ta točka u proceduri te se uskoro očekuje glasovanje o njoj.

Vezano uz financiranje hitne službe sljedeći se tjedan očekuje sastanak s predstavnicima županijskog doma zdravlja, kazao je Velić, a tada će se znati i da li postoji potreba za daljnjim sufinanciranjem grada za hitnu službu.

Pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, stambeno i komunalno gospodarstvo Marijo Vinko rekao je da je Grad potpisao ugovor o dezinskekciji te da su do sada izvršena dva tretmana uništavanja legala komaraca, a ovih dana bi trebalo izvršiti i zaprašivanje u samom gradu.

Vijećnica SDP-a Jasminka Kokot Bambić upitala je da li se, s obzirom na pritužbe građana, namjerava što poduzeti u smislu poboljšanih uvjeta dolaska i odlaska, odnosno parkiranja na novom sajmištu. Gradonačelnik Velić rekao je da je stanje znatno bolje nego što je bilo te da je Grad osigurao parkiralište u okvirima raspoloživog zemljišta, kao i prilaznu cestu s izlazom na Rimski put što je znatno smanjilo gužve, no da će se cjelovito rješenje moći donijeti tek nakon izgradnje nadvožnjaka preko pruge koji bi trebao rasteretiti promet u tom dijelu grada.

Kokot Bambić je upitala i da le su u Starčevićevoj ulici, gdje je velik broj djece, planiraju izgraditi dječja igrališta, na što je također odgovorio Velić rekavši da je taj problem uočen od strane gradskih službi te da se nastoji osigurati zemljište za izgradnju igrališta, odnosno cjelokupna realizacija putem proračuna za sljedeću godinu.

Nezavisni vijećnik Stjepan Bertek upozorio je da na cesti prema Ostrni i dalje postoji signalizacija koja upozorava na radove kojih i dalje tamo nema te da su nastala nova uleknuća na već saniranim dijelovima ceste. Bertek je upitao i što je s Cargo centrom.

Gradonačelnik Velić rekao je da bi cesta za Ostrnu trebala veoma skoro biti u potpunosti sanirana i asfaltirana, dok se za Cargo centar i dalje čekaju odgovori nadležnog ministarstva i investitora.

Vijećnik HDZ-a Zdenko Sokač upitao je zašto se sedam godina ne može riješiti pitanje neizgrađenog dijela nogostupa uz Bjelovarsku ulicu u Lukarišću te ocjenio da gradske službe nisu dovoljno uradile po tom pitanju.

Voditelj odsjeka za stambeno i komunalno gospodarstvo Davor Miljanović odgovorio je da je problem dijelom riješen nasipavanjem tucanika uz glavnu prometicu jer se uz magistralnu prometnicu ne smije asfaltirati, a kanal se ne može zasipati jer kroz njega prolaze Dukomove cijevi. Rješavanje imovinsko pravnog spora s vlasnikom tamošnje parcele koje bi bilo najbolje rješenje, rečeno je, nije uspjelo.

Nezavisni vijećnik Nenad Sedlar upitao je zašto je sipina od zimske službe još uvijek na cestama, tko je koncesionar za čišćenje septičkih jama te zašto investitori koji žele kupiti 19000m2 zemljišta u poduzetničkoj zoni još uvijek čekaju odgovor Grada.

Gradonačelnik Velić odgovorio je da će na sljedećoj sjednici vijeća biti raspisan natječaj za prodaju tog zemljišta. Miljanović je pak odgovorio da se sipina čisti od 1. lipnja jer do tada nije postojao ugovor s izvođačem zbog javne nabave, a da Dukom d.o.o. čisti septičke jame.

Vijećnik HSLS-a Nenad Panian zatražio je da se Grad zauzme za označavanje pješačkog prijelaza u Predavčevoj ulici zbog sve većeg broja pješaka i vozila koja se tuda kreću te upitao zašto u Dugom Selu nema označenih biciklističkih staza kad je glavna ulica kroz naš Grad ucrtana čak i u međunarodne biciklističke karte.

Pročelnik Marijo Vinko odgovorio je da je Predavčeva ulica po kategorizaciji županijska, ali da je Grad ŽUC-u već uputio zahtjev za označavanjem pješačkog prijalaza na njoj, a stavit će ga i ponovo u prioritete koji se dostavljaju ŽUC-u.

Vezano uz biciklističke staze, odgovorio je da na postojećim prometnicama nema uvjeta za njihovo označavanje te da je uz buduću zaobilaznicu predviđena i biciklistička staza.

Vijećnik HDZ-a Zdenko Sokač ukazao je na problem parkiranja u Zorićevoj ulici gdje, kako je rekao, na nekim mjestima parkirani automobili doslovno strše na cestu. Marijo Vinko odgovorio je da bi se umjesto sadašnjeg bočnog načina parkiranja, ubuduće moglo razmotriti označavanje uzdužnog parkiranja.

Vijećnik SDP-a Stjepan Štefinovec upozorio je gradske službe da se na kraju Birtovog klanca nalazi smeće koje nitko ne čisti, na što je odgovorio pročelnik Marijo Vinko da gradska uprava nema informaciju da se na spomenutoj lokaciji nalazi divlja deponija smeća.

Dukomovo izvješće nije prihvaćeno

Prijedlog Kluba koalicijskih stranaka HDZ, HSS i HSP AS da se revidirani financijski izvještaj društva Dukom d.o.o. za 2013. godinu ne prihvati te da se hitno sazove skupština Društva Dukom radi opoziva trenutnog rukovodstva i uprave Društva i odabira nove uprave – prihvaćena je većinom glasova vijećnika na sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. lipnja. Prethodni prijedlog Kluba vijećnika HSLS-a, nezavisnih vijećnika Zvonka Novosela Dolnjaka i Nenada Sedlara da se ovoj točki uopće ne glasa već da Vijeće primi na znanje – većina vijećnika nije podržala. Prema izvješću DUKOM je proteklu godinu zaključio s gubitkom od 3.422.825 kuna. Ukupni prihodi iznosili su 20,6 milijuna kuna, dok je ostvareno 24,1 milijun rashoda. Direktor Dukoma Ivan Funtek napomenuo je kako je nastavljen trend smanjivanja i racionalizacije troškova koji je započet u 2012. godini, uz niz predloženih mjera u sljedećem razdoblju, između ostalog i da se revidira cijena vode koju Dukom plaća prema Zagrebačkom holdingu, odnosno Vodoopskrbi i odvodnji o čemu su zatražili od Vijeća za vodne usluge da se da jasna struktura cijena vode koju Dukom i potrošači plaćaju. Oporbeni vijećnici izrazili su skepsu u rješavanje krize u Dukomu, štoviše pojedini vijećnici okarakterizirali su je bezizlaznom.
Financijsko izvješće Dukom plin d.o.o. za 2013. godine, s druge strane, većina vijećnika je prihvatila. Tvrtka je ostvarila dobit od 28.084 kune. Ukupni prihodi iznose 44.255.292, a rashodi 44.227.207 kuna. Prema izvješću direktora Mladena Vrabeca od prodaje plina na području grada Dugog Sela prihodi iznose 26,9 milijuna kuna i veći su za nešto više od 2 milijuna kuna nego u 2012. godini; na području općine Rugvica ostvareno je 7,6 milijuna kuna prihoda od prodaje (u 2012. 6,8 milijuna) te na području Brckovljana 5,1 milijun kuna (2012. godine 4,7 milijuna kuna).

Gradski proračun za 2013. godinu bilježi razliku prihoda nad rashodima – očekivani prihodi od legalizacije građevinskih objekata izostali

Iz godišnjeg izvješća o izvršenju gradskog proračuna za 2013. godinu vidljivo je da su ukupni prihodi i primici u iznosu 43.988.541 kunu za 1% manji u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke u 2012. godini. Na sve rashode i izdatke u 2013. godini utrošeno je 45.542.084 kune ili 5% više u odnosu na ukupni iznos rashoda i izdataka u 2012. godini. Iz navedenog se vidi da su u 2013. godini rashodi i izdaci veći od prihoda i primitaka u gradski proračun za 1.553.543 kune, te da je, uzimajući u obzir i preneseni manjak iz 2012. godine u iznosu od 1.428.953 kune, za pokriće ukupno prenesenog manjka prihoda i primitaka iz 2012. i 2013. godine, u slijedećem razdoblju, odnosno u tekućoj 2014. godini, ostalo za pokriti 2.982.496 kuna, stoji u izvješću koje je vijećnicima prezentirao pročelnik za financije i gospodarstvo Miljenko Brezak. U raspravi oporbeni vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak usporedio je planirane prihode za 2013. (koji su iznosili 55.297.260 kuna) s realiziranim, potaknuvši pitanje odgovornosti da za razliku od 12 milijuna kuna. „Gradski proračuni nikada nisu bili pogođeni, usklađeni s planiranim“ kazao je gradonačelnik Stipo Velić pozvavši se na svoj dugogodišnji politički staž, pojasnivši da su u protekloj godini bili planirani prihodi od legalizacije građevina, no realizacija nije bila očekivana, uplate teku sporo i na rate. Zamjenik gradonačelnika Vlado Kruhak dodao je kako se rashodna strana proračuna držala u okvirima te da nije došlo do očekivanog prihoda od komunalnog doprinosa. Izvješće je usvojenom većinom glasova.
Na sjednici je donijet i 1. rebalans ovogodišnjeg proračuna po kojem se ukupni proračunski okvir smanjuje za 3.259.000 kuna, odnosno za 5,3 % i iznosi 58.691.000 kuna. Kako je pojasnio pročelnik Brezak, ovim prijedlogom planirano je smanjenje manjka prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 1.500.000 kuna. Na prihodnoj strani od većih stavki povećani su za 120.000 kuna (za 5,9%) prihodi od nefinancijske imovine, a smanjeni prihodi od komunalnog doprinosa za izgradnju za 820.000 kuna (za 8%) i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ili za 1.030.000 kuna (za 69,6%). Na rashodnoj strani proračuna, uz korekcije smanjenja, gdje je to bilo moguće, ali i neophodna povećanja, materijalni rashodi su smanjeni za 1.189.850 kuna (za 7,3%), stavka ostalih rashoda za još 255.000 kuna (za 3,1%) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2.819.180 kuna (za 16,9%). Povećane su stavke subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima i poduzetnicima za 696.000 kuna (za 46,6%), te naknade građanima i kućanstvima povećane su za 246.500 kuna (povećanje 12,6%).
Vijećnik Stjepan Novosel amandmanom je predložio da se sredstva za sanaciju krovišta na objektu „Sportski“ osiguraju prema planiranom proračunu te da se ne smanjuju. Tako će se istih 100.000 kuna osigurati iz stavke održavanja kapitalnih objekata u vlasništvu Grada. Prihvaćen je i amandman vijećnika Nenada Sedlara da se Udruzi ADHD i ja omogući pomoć, no ne od predloženih 100.000 kuna, već 50.000 kuna. Vijećnica Jasminka Kokot Bambić drži da je potrebno oformiti ekipu stručnih ljudi koji će raditi na pripremi gradskih projekata za EU fondove, komentirajući kako se na tom području ništa ne poduzima. Vijećnika Stjepana Novosela zanimalo je zašto se financiraju kadrovi u Glazbenoj školi Dugo Selo s obzirom da je Gradsko vijeće donijelo odluku da će se financiranje istih omogućiti sredstvima Ministarstva, dok će gradski proračun pokrivati naknade prijevoza zaposlenih. Pročelnik za društvene Veljko Bertak odgovara da se sredstvima Ministarstva financiraju profesori, dok se ravnatelj, administracija i tehnički kadar financira iz gradskog proračuna s obzirom da je Grad dugo selo osnivač škole.
Većinom glasova usvojeni su i rebalansi programa gradnje i programi održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Program gradnje povećan je na 11.553.000 kuna, odnosno za 1,1 milijun kuna. Povećanje sredstava planirano je na području održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada – i to za otvaranje novih radnih jama, te za otplatu vozila za skupljanje otpada nabavljenog ove godine. Povećana su sredstava i za nerazvrstane ceste, dok se smanjuju sredstva za javne površine. Vijećnicu Jasminku Kokot Bambić zanimalo je zašto se ide u ulaganje antistres podloga za dječja igrališta nauštrb izgradnje dva nova dječja igrališta, na što je pročelnik za komunalnu djelatnost Marijo Vinko kazao da se radi o usklađivanju s normama radi povećanja sigurnosti dječjih igrališta, navevši kako će ista igrališta uskoro morati i ograditi.
Rebalansom program održavanja komunalne infrastrukture je smanjen za 943.000 kuna, tako da sada iznosi 5.127.000 kuna. Između ostalog uz smanjenje pojedinih stavki, odustalo se od održavanja starog groblja, održavanje ukopnih polja Novog groblja, uređenje gospodarskih prostorija na Novom groblju te nabave opreme za tržnicu.

Štednja u kulturi, sportu…

Na sjednici je usvojen i rebalans programa javnih potreba u kulturi koji je ukupno smanjen za 5,1 posto, odnosno s 4,2 na 4 milijuna kuna. Od toga Pučko otvoreno učilište iz redovne djelatnosti i programa smanjio je sredstva za 7,7 posto, Gradska knjižnica za 0,4 posto, dok projekti udruga od značaja za lokalnu zajednicu i održavanje zgrade Kulturnog centra za posjetitelje ostaje na istoj razini. Program javnih potreba u sportu smanjen je s 3 milijuna na 2,8 milijuna kuna. Zajednica sportskih udruga grada Dugog Sela smanjila je sredstva za 10 posto, dok je došlo do povećanja sredstava na stavci troškova energije i komunalnih usluga za 10,7 posto, a sredstva za Sportski centar Dugo Selo ostala su nepromijenjena. Vijećnik Nenad Sedlar smatra da se na ovaj način u konačnici skidaju sredstva klubovima radi čega se izjasnio protiv. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi ukupno je smanjen za 13,2 posto. Od toga Dječji vrtić Dugo Selo sredstva smanjuje za 8 posto – i to na dijelu rashoda poslovanja i materijalnih rashode, te se ove godine prolongira dogradnja i rekonstrukcija školske kuhinje. Financiranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima nije mijenjano. U školstvu su sredstva za produženi boravak smanjena, a između ostalog povećana sredstava za prijevoz učenika i studenata. S obzirom je došlo do povećanja korisnika naknade za troškove stanovanja prema socijalnim programima – Program javnih potreba u socijalnoj skrbi je sa milijun kuna povećan za gotovo 300.000 kuna.
Novi Savjet mladih od sada na 3 godine

Vijećnici su donijeli odluku o osnivanju Savjeta mladih koji je usklađen s novim Zakonom o savjetima mladih koji je stupio na snagu u ožujku ove godine, čime je stari Zakon iz 2007. godine stavljen van snage. Novim zakonom mandat članova Savjeta sada iznosi 3 godine, dok je prije trajao dvije godine te je pomaknuta dobna granica s 28 na 30 godina. Vijećnik Kruno Blažinović sugerira da se prilikom odabira kandidata povede računa o njihovoj aktivnosti unutar udruge iz koje se predlažu, komentiravši inertnost prethodnog saziva Savjeta mladih. Vijećnica Jasminka Kokot Bambić pozvala je sve vijećnike da se odazovu na ovonedjeljeni humanitarni koncert u organizaciji Savjeta mladih „Inati se Slavonijo!“, kao i animaciju svih građana da sudjeluju u njihovom projektu.
Vijećnici su usvojili zaključak o suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta – izrada UPU Leprovica Jug koji će biti financiran od strane Udruge „Vrtni grad“ u čijem je vlasništvu, odnosno njihovih članova, područje obuhvata plana – približno 52.500 m2. Udruga „Vrtni grad“ sklopila je ugovor s tvrtkom Urbanistički zavod Grada Zagreba d.o.o. o izradi UPU Leprovica jug te dostavila Gradu pismo namjere o spremnosti financiranja predmetnog UPU-a, što je i prihvaćeno.

 Skip to content