U četvrtak, 14. srpnja 2022. godine, s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici, Dugo Selo, održati će se 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 10. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2021. godinu
 3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2021. godinu
 4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2021. godinu
 5. Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2021. godinu
 6. Izvješće o poslovanju Gradske knjižnice Dugo Selo za 2021. godinu
 7. Izvješće o poslovanju Glazbene škole Dugo Selo za 2021. godinu
 8. Izvješće o poslovanju Sportskog centra Dugo Selo za 2021. godinu
 9. Izvješće o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2021. godinu
 10. Izvješće o poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 11. Izvješće o poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2021. godinu
 12. Izvješće o poslovanju Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 13. Prijedlog Odluke o donošenju XII. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
 14. Prijedlog Odluke o donošenju XVI. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Dopunu Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2022./2023.
 18. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje sportske građevine Sportskom centru Dugo Selo
 19. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 5660/18961 dijela k. č. broj 2500/16, k. o. Dugo Selo II
 20. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 5000/18961 dijela k. č. broj 2500/16, k. o. Dugo Selo II
 21. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na k. č. broj 407/74, k. o. Dugo Selo I
 22. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru članova radnih tijela
 23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
 24. Prijedlozi i informacije

 

Skip to content