U četvrtak, 13. rujna.  2018. godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika s 11. redovne sjednice Gradskog Vijeća

2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siješnja do 30. lipnja 2018. godine

3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu  Grada Dugog Sela za 2018. godinu

11. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

12. Prijedlog Odluke o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju Pastoralnog centra

13. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2019. godinu

14.1 Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

14.2 Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Dugo Selo

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Sportskom centru Dugo Selo za provedbu ulaganja u projekt – “Rekonstrukcija građevine za javne namjene, za šport i rekreaciju – zgrada nogometnog kluba “Ostrna””

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Građenje građevine javne i društvene namjene – društveni dom u Maloj Ostrni”

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Dugo Selo u školskoj godini 2018./2019.

18. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

 

Skip to content