U četvrtak 29.studenog.  2018. godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

 1. Verifikacija zapisnika s 13. redovne sjednice Gradskog vijeća

 2. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

 3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 4. Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 5. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata

 6. Prijedlog Pisma namjere o oslobađanju Dječjeg vrtića Vrapčić obveze plaćanja komunalnog doprinosa

 7. Prijedlog Odluke o oslobađanju Osnovne škole Josipa Zorića obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju kotlovnice

 8. Prijedlog Odluke o oslobađanju Osnovne škole Ivan Benković obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju kotlovnice

 9. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 731, k.o. Dugo Selo II

 10. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 713/1 i 713/2, k.o. Dugo Selo I

 11. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 360, k.o. Dugo Selo I

 12. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Sportskog centra Dugo Selo

 13. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća za 2019. godinu

 14. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

 15. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content