U četvrtak, 15. prosinca 2022. godine, s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici, održati će se 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 13. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Zaključka o prestanku mirovanja mandata gradskom vijećniku i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećnika
 3. Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 6. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 7. Prijedlog  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 8. Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 9. Prijedlog  Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
 12. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
 14. Prijedlog Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo
 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na II. Dopunu Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2022./2023.
 16. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2023. godini
 19. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Krčevina
 20. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. broj 721/3, k.o. Dugo Selo II
 21. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sela
 22. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela u 2022. godini
 23. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Ustanove Sportski centar Dugo Selo
 25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva obilježavanjem 115. obljetnice Kulturno umjetničkog društva “Preporod” Dugo Selo
 26. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 27. Prijedlozi i informacije

Skip to content