U četvrtak. 11. prosinca 2014. godine, u Gradskoj vijećnici, s početkom u 13:00 sati održati će se 13. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 13. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu
 3. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2014. godinu

 6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2014. godinu

 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2014. godinu

 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti

 9. Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu, s projekcijama za 2016. i 2017. godinu

 10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu

 11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. god.

 12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. god.

 13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2015. godinu

 14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2015. godinu

 15. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2015. godinu

 16. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2015. godinu

 17. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

 18. Prijedlog Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i rasplodnih krmača

 19. Prijedlog Izmjena Srednjoročnog Plana davanja koncesija za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2016. godine

 20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2015. godini

 21. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine

 22. Prijedlog Odluke o izradi dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugo Selo

 23. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2014. godinu

 24. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2015. godinu

 25. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2015. godinu

 26. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Sportskog centra Dugo Selo

 27. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content