Budući kolodvor Dugo Selo: Moderno zdanje po europskim standardima Dugoselci će dobiti 2020. godine

Dugoselski kolodvor svoj novi, moderni izgled usklađen s europskim standardima dobit će u 2020. godini, a  intenzivniji radovi započet će nakon što se u najvećoj mjeri završi poddionica od Vrbovca do Križevaca, najkasnije početkom 2019. godine.

Planirani završetak svih radova  na najvećem projektu HŽ Infrastrukture sufinanciranom iz EU-ovih fondova „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo – Križevci“ vrijednom 1,5 milijardi kuna je 2020. godina, a izvodi ih konzorcij koji čine tvrtke DIV, Dalekovod i Zagrebmontaža. Ugovorno je podijeljen na dvije poddionice: Dugo Selo – Vrbovec i Vrbovec – Križevci. Trenutno se izvode radovi na poddionici od Vrbovca do Križevaca, u skladu s ugovornim obvezama. Radovi na poddionici Vrbovec – Križevci, uključujući i kolodvore Vrbovec, Križevci i Gradec planiraju se završiti do kraja 2018., najkasnije početkom 2019.,  a druga poddionica, uključujući i kolodvor Dugo Selo rekonstruirat će se u završnoj fazi te se svi radovi planiraju završiti do veljače 2020., puštanjem nove dvokolosiječne pruge između Dugog Sela i Križevaca, navode iz HŽ Infrastrukture.  Intenzivniji radovi u kolodvoru Dugo Selo započet će nakon što se u najvećoj mjeri završi poddionica od Vrbovca do Križevaca, najkasnije početkom 2019. godine.

Kolodvor Dugo Selo – najsloženiji organizacijsko-tehnički zahvat na projektu

Radovi na kolodvoru Dugo Selo predstavljaju najsloženiji organizacijsko-tehnički zahvat na projektu jer se izvode na kolodvoru na kojem se odvija gust unutarnji  (gradski i prigradski) i međunarodni promet. U svom izlaznom dijelu vezan je na dvije međunarodne pruge (prema Mađarskoj i prema Srbiji), s velikim brojem putnika u tranzitu i gustim prometom. Radi brojnih tehničkih i organizacijskih ograničenja pri izgradnji kolodvorske zgrade i na prostoru kolodvora, radovi će se izvoditi u nekoliko faza pod stalnim odvijanjem željezničkog prometa.
Na prostoru kolodvora Dugo Selo, u potpunosti će se rekonstruirati svi kolosijeci, izgradit će se novi peroni, pothodnik i nadstrešnice na peronima. Osim promjene kolosiječne slike, dugoselski kolodvor osigurava se novim elektroničkim signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajem, u potpunosti se rekonstruira kontaktna mreža i rasvjeta kolodvora. Rekonstrukcija kolodvora zahtjeva i produljenje kolodvora u smjeru Zagreba, u smjeru Križevaca i promjenu smjera na pruzi Dugo Selo – Novska, do Ostrne. Sama kolodvorska zgrada se u najvećem dijelu uklanja i gradi se novi moderan dvoetažni objekt  za službene i komercijalne potrebe. U sklopu zahvata planira se izgraditi i manje parkiralište s južne strane te zidovi za zaštitu od buke s obje strane.
Na području samog Grada grade se dva nadvožnjaka, tzv. zapadni (veza prema Rugvici) i istočni (veza prema Puhovu), a na širem zahvatu do Božjakovine se grade ukupno četiri nadvožnjaka. Rok izvedbe svih nadvožnjaka je tri godine odnosno do svibnja 2019., no zbog specifičnosti izgradnje istočnog nadvožnjaka (naime, presijeca dvije pruge) ovaj će se nadvožnjak u cijelosti završiti tek po završetku cijelog projekta odnosno nakon potpune rekonstrukcije kolodvora Dugo Selo uključujući i izgradnju novog dijela pruge prema Novskoj (Ostrni), dakle u veljači 2020. Završetkom svih radova, uklanjanjem željezničko-cestovnih prijelaza, izgradnjom 11 nadvožnjaka, jednog podvožnjaka te šest pothodnika na cijeloj dionici Dugo Selo – Križevci, omogućit će se dodatno sigurnije putovanje, te bržu i propusniju prugu, povećat će se kvaliteta života ljudi uz prugu, s obzirom na frekventnost željezničkog koridora i njegovu važnost i za putnički i za teretni prijevoz, te očekivani porast željezničkog prijevoza, pojašnjavaju iz HŽ Infrastrukture.

Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac: Pješački pothodnik i nova parkirališna mjesta

„Nova suvremena zgrada pružit će putnicima kvalitetan standard, siguran pješački promet i omogućiti pristup novim parkirališnim površinama“, napominje i zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac. Dodaje kako postojeći stambeni objekt na istočnoj strani ostaje, a sa zapadne strane izgradit će se nova suvremena zgrada. Ispod čitavog kolodvorskog prostora bit će izgrađen pješački pothodnik koji će omogućiti siguran pješački promet u smjeru S-J i tako omogućiti pristup novim parkirališnim površinama koje će biti uređene s južne strane kolodvora. „Trenutno Grad Dugo Selo traži slobodne površine s južne strane kolodvora koje bi bile pogodne za parkiralište (Trnošćica). Sa sjeverne strane (ul. Matije Gupca) će se urediti novi parkirališni prostor kako bi se djelomično ublažio gubitak sadašnjeg koji će biti prenamijenjen za funkcije novog Kolodvora. Povezivanje prostora parkirališta između M.Gupca i Trnošćice bit će moguće brzo obaviti preko novoizgrađenog cestovnog nadvožnjaka južno od OŠ Ivan Benković“, naglašava Tominac. Izgradnjom nadvožnjaka svakako će se poboljšati i cestovna povezanost Dugog Sela prvenstveno sa Zagrebom, kamo zbog posla gravitira većina stanovnika, te s ostalim gradovima u okolici. Trenutno se na rampama čeka u prosjeku i po nekoliko sati dnevno. Što se tiče upita za dodatna željeznička stajališta u Kopčevcu te izgradnji prometnice kojom će se spojiti dva nadvožnjaka preko željezničke pruge u naselju Velika Ostrna, koji je nedavno gradonačelnik Nenad Panian uputio HŽ Infrastrukturi te Ministarstvu prometa, službeni odgovor se očekuje, kaže Tominac.

Dugoselski kolodvor drugi je najprometniji kolodvor u Hrvatskoj, ispred je Glavni kolodvor Zagreb. Više o njegovoj povijesti i to od 4.siječnja 1870. godine kada je ovdje prošao prvi vlak pa do danas možete saznati u tekstu  http://www.dugoselska-kronika.hr/index.php/dugoselska-teka/327-zeljeznicki-kolodvor-dugo-selo-zila-kucavica-grada

Maketa: ASK Atelier, doo, Marko Ambroš, dia, Predrag Pavić, akad.kip., Hrvoje Bačura, dia, Vizualizacije: Dvaplus dooSkip to content