Search
Close this search box.

15. redovna sjednica GRADSKOG VIJEĆA

U četvrtak 20.prosinca  2018. godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

 1. Verifikacija zapisnika s 14. redovne sjednice Gradskog vijeća

 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 8. Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

 9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. god.

 11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. god.

 12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 14. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 15. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2019. godini

 17. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

 18. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sela

 19. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

 20. Prijedlog Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
 21. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 22. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 23. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Glazbene škole Dugo Selo

 24. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

Skip to content