U četvrtak, 23. veljače 2023. godine, s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici, održati će se 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 14. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
 3. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine – k.č. broj 182 k.o. Andrilovec
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Dječjeg vrtića u Dugom Selu
 5. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Dugog Sela za izgradnju dječjih vrtića
 6. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Dugog Sela za izgradnju nogostupa
 7. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Dugo Selo
 8. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja
 9. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja “Novo groblje”
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o.
 12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 13. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 14. Prijedlozi i informacije

Odgovori na vijećnička pitanja

Skip to content