U četvrtak, 26. veljače 2015.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 15. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 14. redovne sjednice Gradskog vijeća

2.1.Izvješće o prestanku mirovanja mandata gradskom vijećniku i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice gradskog vijećnika

2.2. Prijedlog Zaključka o prestanku mirovanja mandata gradskom vijećniku i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice gradskog vijećnika.

3.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda – iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela

4.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda -sanacija cijevnih propusta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela

5.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta- asfaltne ceste na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela

6.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta- redovno održavanje na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela

7.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta- pojačano održavanje i rekonstrukcija na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela

8.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta-   poljski putovi na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela

9.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja horizontalne signalizacije  na nerazvrstanim cestama  na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela

10.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova postave i održavanja vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela

11.Prijedlog  Odluke o imenovanju ulica

12.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2015. godin

13.Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju izrade UPU Leprovica jug

14.Izvješće komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

15.Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content