15. sjednica Gradskog vijeća Dugog Sela

AKTUALNI SAT

U Gradskoj vijećnici je 26. veljače održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela kojom je predsjedao predsjednik vijeća Željko Ivaniček, a nazočio joj je i manjinski vijećnik albanske manjine Marijan Domgjonaj.

Aktualni sat započeo je pitanjem nezavisnog vijećnika Nenada Paniana o trenutačnom statusu zgrade starog doma zdravlja u Dugom Selu. Odgovorili su pročelnik Ureda za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Mladen Šestan i gradonačelnik Stipo Velić rekavši da je 25. veljače skupština Zagrebačke županije donijela odluku o raspolaganju županijskim nekretninama, kao opći akt, iz koje će već na sljedećoj sjednici skupštine proizaći odluka kojom se zgrada daje u vlasništvu Gradu Dugom Selu.

Vijećnica Jasminka Kokot Bambić (SDP) upitala je da li će grad subvencionirati troškove tečajeva za poljoprivrednike koji se trenutačno održavaju u Pučkom otvorenom učilištu Dugo Selo, na što je odgovorio predsjednik gradskog vijeća Željko Ivaniček rekavši da su sredstva osigurana te da će, prema popisu koji će dostaviti Učilište, biti subvencioniran dio troškova.

Kokot Bambić upitala je i što je s izgradnjom crpne stanice CS 12 u Rugvici koja je preduvjet za stavljanje u pogon sustava odvodnje te što je s rješavanjem pitanja odvodnje oborinskih voda s Martin brega, kao dijela tog sustava.

Gradonačelnik Velić odgovorio je da su izabrani izvođači i nadzor za izgradnju CS 12 koja bi trebala biti završena do konca lipnja, dok bi cijeli sustav odvodnje trebao biti u funkciji do konca ove godine. Paralelno se radi i na rješavanju imovinsko pravnih i ostalih potrebnih predradnji za izgradnju sustava oborinskih voda s Martin brega, rekao je pročelnik Šestan.

Vijećnik Kruno Blažinović (SDP) rekao je kako je prije godinu dana postavio pitanje o sanaciji županijske ceste prema Rugvici, dijela od mosta na Črncu do kružnog toka, te upitao što je poduzeto u vezi s tim?

Gradonačelnik Velić odgovorio je da je riječ o cesti županijske nadležnosti koja se nalazi na području Općine Rugvica, no kako je Grad zatražio od Županijskih cesta da se ista stavi u prioritete za sanaciju jer je izrazito opasna za prometovanje.

Nezavisni vijećnik Nenad Sedlar rekao je da je od zaposlenika Dukoma d.o.o. dobio pismo u kojem se navodi kako novi direktor tvrtke vrši mobbing nad djelatnicima te upitao kako stoje stvari vezano uz dug za vodu prema Zagrebačkom holdingu i sudskom tužbom koju je prema tvrtki podnio bivši direktor Ivan Šajković.

Direktor Dukoma d.o.o. Dražen Baras rekao je kako dug za vodu nije bitno povišen od njegovog dolaska na čelo tvrtke, da se presuda u slučaju Šajković očekuje početkom ožujka te kako red, rad i disciplina koje je uveo u tvrtku nisu mobbing.

Sedlar je upitao i da li je potrebno i dalje izdvajati 2,30 kuna za pročistač iz cijene vode, na što je odgovorio gradonačelnik Velić, rekavši da je skupljeno dovoljno sredstava za tu potrebu te kako će, nakon što bude izabran član skupštine društva iz Općine Rugvice, ta naknada u cijeni vode biti ukinuta.

Nezavisni vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak rekao je kako nije dobio odgovor na vijećničko pitanje o programu izvlačenja Dukoma d.o.o. iz krize od strane predsjednika skupštine društva, na što je Stipe Velić odgovorio da mu on, kao predsjednik skupštine, ne namjerava odgovoriti jer je taj program u nadležnosti novoizabranog direktora koji se o tome očitovao.

Novosel Dolnjak rekao je i kako gradska Odluka o naknadama za korištenje javnih površina nije u skladu sa zakonom te kako je treba ispraviti i doraditi.

Vijećnik SDP-a Stjepan Štefinovec referirao se na izjavu direktora Dukoma d.o.o. o tome da prije njegovog dolaska svi zaposlenici nisu dovoljno radili da bi zaradili plaću pa je zatražio popis tih zaposlenika i odgovor o tome što uprava društva namjerava učiniti s njima.

Vijećnik HDZ-a Zdenko Sokač podsjetio je da je već ranije pitao što se čini sa završavanjem nogostupa u Bjelovarskoj ulici u Lukarišću te da ponavlja to pitanje.

Odgovorio je pročelnik za prostorno uređenje Marijo Vinko rekavši da je za izvršen projektni zadatak za završetak nogostupa te da je predmet u rješavanju i da se očekuje suglasnost Županijskih cesta.

Na ovo pitanje nadovezao se i vijećnik HSU Josip Sesan upitavši ne bi li se na dijelu Bjelovarske, gdje još nije prošao nogostup, mogle, prilikom izgradnje nogostupa, zamijeniti i salonitne vodovodne cijevi. Pročelnik Marijo Vinko odgovorio je da postoji cjeloviti projekt za izmjenu vodovodnih cijevi do Božjakovine te da ne bi imalo smisla iz tog projekta izdvajati samo pedesetak metara na kojem sada nedostaje nogostup.

Nezavisni vijećnik s liste HSU Stjepan Novosel referirao se pak na pitanje vijećnika Novosela Dolnjaka o Odluci o naknadama za korištenje javnih površina rekavši da je on na prošloj sjednici iznio mišljenje o sukobu nadležnosti između gradonačelnika i vijeća o donošenju spomenute odluke te da smatra kako je ona i dalje u nadležnosti gradskog vijeća.

Nezavisni vijećnik Nenad Panian na koncu je dao komentar o čišćenju snijega rekavši da je prilikom prvog ovogodišnjeg snijega čišćenje bilo izrazito loše, a drugo, nakon intervencije gradonačelnika, dobro. Smatra stoga da se treba pooštriti kontrola nad koncesionarom za čišćenje snijega.

N.H.M.

Nenad Sedlar ponovno u vijećničkim klupama, nezavisni Bertek odrekao se vijećničke naknade

Nakon što je Gradsko vijeće razmotrilo izvješća o prestanku mirovanja mandata gradskog vijećnika Nenada Sedlara te prestanka obnašanja dužnosti njegove zamjenice u Vijeću Anđele Relković Paruž, koja je podnio predsjednik mandatne komisije Božidar Cik, jednoglasno je prihvaćen zaključak o istome. Sedlar je 30. prosinca 2014. godine dostavio pisanu obavijest o prestanku mirovanja mandata, a sukladno zakonskim propisima nastavlja obnašati vijećničku dužnost osmog dana od dostave te obavijesti odnosno 7.siječnja 2015. godine. S tim danom prestala je i dužnost zamjenice vijećnika Relković Paruž. Vezana za to, jednoglasno je donijeta odluka o izmjenama odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2015. godini. Prestankom obnašanja dužnosti Anđele Relković Paruž stranka HSP ne ostvaruje više pravo na naknadu za podzastupljeni spol te je potrebno izmijeniti čl. 3 i 4. Odluke, pojasnio je pročelnik nadležnog odjela Šestan. Za svakog člana utvrđen je jednaki iznos od 2.880 kuna, a naknadu od 288 kuna ostvaruje SDP za jednu članicu. Ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 49.248 kuna. Nezavisni Stjepan Bertek odrekao se svoje naknade, a Šestan ga je upozorio da i dalje ima zakonsku obvezu podnošenja financijskog izvješća.

Odluke o povjeravanju komunalnih poslova

Na dnevnom redu Vijeća bilo je više prijedloga odluka vezanih za povjeravanje komunalnih poslova. Tako je većinom glasova odlučeno da će poslove odvodnje atmosferskih voda – iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na gradskom području na rok od godinu dana raditi obrt „Kod Kapetana“ iz Lukarišća. Odlukom o određivanju kom. djelatnosti Gradonačelnik je uputio poziv na dostavu na 12 poslovnih subjekata, pristigle su tri ponude, a najpovoljnija je bila ta s iznosom od 99.812 kuna. Sanaciju cijevnih propusta također će obavljati obrt „Kod Kapetana“ godinu dana za 113.875 kuna. Istim postupkom poslani su pozivi na 12 adresa, pristigle su četiri ponude, a Povjerenstvo je utvrdilo da je ta najpovoljnija. Za poslove održavanja nerazvrstanih cesta-asfaltne ceste poslana su četiri poziva, stigle su tri ponude, a utvrđeno je da je najpovoljnija od obrta „Barun“ iz Dugog Sela čiji je iznos 130.875 kuna što su vijećnici prihvatili većinom glasova. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta na rok od godinu dana obavljat će Josip Kajba odnosno obrt „Autoprijevoznik“ čija je ponuda od 192.125 kuna utvrđena kao najpovoljnija. Uz njegovu pristigla je još jedna, a gradonačelnikov poziv upućen je na 13 adresa poslovnih subjekata. Kajba će raditi i na pojačanom održavanju i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta. Za taj posao, od 13 pozvanih ponuditelja, stigle su dvije ponude, a Kajbina od 134.062 kuna prihvaćena je kao najpovoljnija i u okviru osiguranih proračunskih sredstava. Isti obrt održavat će i poljske putove za 68.125 kuna. Za to su pristigle tri ponude, a pozvano je 12 poslovnih subjekata. Za održavanje horizontalne signalizacije izabrana je zagrebačka „Signalizacija“ d.o.o. čija je ponuda od 41.206 kuna odabrana kao najpovoljnija od četiri pristigle ponude koliko je i pozvanih. Ponuda dugoselskog Talan-prometa za održavanje vertikalne signalizacije za 31.425 kuna je najpovoljnija od tri pristigle, a od pet pozvanih poslovnih subjekata. Do 70.000 kuna postupak provodi Upravni odjel, do 300.000 kuna Povjerenstvo za odabir ponuda, a preko toga ide se na javnu nabavu, odgovorio je pročelnik Marijo Vinko na pitanje vijećnice Kokot Bambić (SDP) o postupku nabave. S.Novosel mišljenja je kako bi povjerenstva trebala biti mješovita odnosno u njima bi trebali biti ljudi iz stranaka koji nisu vijećnici, a ne zaposlenici Uprave te da bi se natječaji trebali bolje pripremiti pogotovo što se tiče tehničkih uvjeta. S njim se složio i Z.Novosel Dolnjak. Pročelnik je pojasnio kako se, što se tiče ovih poslova ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi nego Zakon o kom. gospodarstvu, a Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti propisuje na koji se način provodi nadmetanje. Bilo je riječi da se uvjet najniža cijena promijeni u ekonomski najpovoljniju cijenu po uzoru na javnu nabavu. Grad ima pravilnik o bagatelnoj nabavi. S Kajbom je sklopljen sporazum o najmu deponija na kojem se nalazi materijal koji je donirao HŽ, kazao je voditelj odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo Davor Miljanović na pitanje Sokača (HDZ) o, kako stoji u materijalima, „ugradnji materijala s deponija investitora“. Rečeno je i kako se najam ne plaća te da Grad može koristiti deponij dokle god ima materijala. Sokač smatra i kako u komisiji ne može biti osoba koja će kasnije nadzirati ugradnju tog materijala. Do sada nije bilo odstupanja od ugovora pa ni sankcija, odgovorio je pročelnik Marijo Vinko na pitanje Pere Orlovića (HSP AS) o tome da li je Grad zadovoljan izabranim izvođačima ovakvih radova.

Imenovane ulice agacija, reznik, plemenka i Prosnecova

Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica Grada Dugog Sela, te su imenovane četiri dugoselske ulice. Kako je pojasnio predsjednik Vijeća Ivaniček, imenovanja su predložile grupe građana, a podržala Vijeća Mjesnih odbora. Tako je čestica k.č.br.5090/2 k.o. Dugo Selo I imenovana u Ulica agacija. U novoimenovanu ulicu ulazi se iz postojeće ulice Rožarija. Put odnosno k.č.br. 5468/2 postao je Ulica reznik dok su k.č.br. 4964 i k.č. br. 4976 imenovani u Ulica plemenka. Te se ulice nalaze na potezu između Šaškovečke i Žumberačkog puta. U Leprovici je k.č.br. 424 u k.o. Leprovica imenovana Prosnecova ulica. Na dnevnom redu bio je i prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju izrade UPU Leprovica jug, a vijećnici su ga jednoglasno podržali. O ovome je bilo riječi na 10. sjednici. Izradu UPU-a bi u potpunosti financirala udruga „Vrtni grad“ čiji su članovi vlasnici parcela u tom obuhvatu. Situacija je opisana kao Status Q jer obveza nemaju ni Grad ni udruga. Pročelnik Vinko pojasnio je kako Grad ne preuzima obvezu pristupanja daljnjem uređenju građevinskog zemljišta po donošenju UPU-a već je samo dužan omogućiti financiranje istog temeljem zahtjeva jedne ili više osoba kojoj to zemljište služi sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

Prihvaćeno izvješće komunalnih redara

Prihvaćeno je izvješće komunalnih redara za razdoblje od 1.1.2014. do 31.12.204. godine koje je podnio Davor Miljanović. Tri redara radila su na mjerama uređenja naselja, održavanju čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, uklanjanju snijega i leda, uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, provodili sanitarne komunalne mjere uređenja naselja, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe. Izvršavali svakodnevne obilaske terena, pisali dopise za razne sanacije i uklanjali nedostatke te izvršavali obilaske prema dojavama građana. Uz terenski rad, rade i administrativne poslove, a među njima su zapisnici kojih je ukupno 70, dopisa 76, upozorenja 256. Vijećnik Sedlar pohvalio je njihov rad naglasivši njihov trud prilikom intervencija zbog poplava. Što se tiče zimske službe, izrazio je nezadovoljstvo zbog odabira izvođača radova. Spomenuo je problem kanala na ulazu u Grad koji je pun vode. Centar Grada je čist, a više pažnje trebalo bi usmjeriti na perifirne dijelove, smatra Sedlar. I Štefinovec je zadovoljan njihovim radom, a napominje kako bi bilo dobro da uniformirani. No, izrazio je nezadovoljstvo zbog toga što nije dobio odgovor na dopise koje je poslao još prošle godine. Na sve se dopise odgovara u roku od 15 do mjesec dana, odgovorio je Miljanović.

Pod pitanjima i prijedlozima, Sedlaru je rečeno kako se za nagrađivanje djelatnika primjenjuju opći propisi o radu, a što se tiče gradskih tvrtki i ustanova o njima odlučuju njihovi upravni odbori. Za izgradnju trga čeka se početak rada investitora, a predviđena je i sanacija Ferenčakove – kazao mu je gradonačelnik Velić. S.Novosel predložio je za 4. mjesec tematsku sjednicu pod nazivom „Problemi i poslovanje“ o gradskim tvrtkama i ustanovama nakon što iste podnesu svoja izvješća. Kaleb je izarzio nezadovoljstvo pisanim odgovorom o programu rada Učilišta za 2015. godinu. Na kraju je Šestan podsjetio kako je Grad potpisao sporazum o otpisu dugova, a sve pojedinosti kao i obrasci objavljeni su na službenoj Gradskoj stranici i webu Dugoselske kronike.Skip to content