150.000 kuna poduzetnicima za nastup na manifestacijama

Zagrebačka županija dodijelit će bespovratno 150.000 kuna poduzetnicima sa svog područja za nastup na manifestacijama u vezi s poduzetništvom. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2015. godine.

Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva, obrti, trgovačka društva i profitne ustanove sa sjedištem na području Zagrebačke županije za nastup na sajmovima, izložbama, natjecanjima i sličnim manifestacijama u vezi s poduzetništvom koje su organizirane s namjerom predstavljanja poduzetnika, udruženja poduzetnika, promocije ili ocjenjivanje njihovih proizvoda i usluga.

Sredstva će se dodijeliti za zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora te za trošak izrade promidžbenih materijala koji će se koristiti na manifestaciji. Dodijeljena sredstva mogu iznositi do 50 posto prihvatljivih troškova projekta, a najviše do 7.500 kuna za nastup na manifestacijama u Republici Hrvatskoj te do 30.000 kuna za manifestacije u inozemstvu.

Tekst javnog poziva i prijavne obrasce možete pronaći na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod Natječaji i javni pozivi, Upravni odjel za gospodarstvo, a mogu se i podići u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije u sobi 25 (Ulica grada Vukovara 72/V.). Dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 6009-457, faxu 6009-488 ili na e-mail v.ljubesic@zagrebacka-zupanija.hr.

Prijave i natječajna dokumentacija dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V., p.p. 974, 10001 Zagreb.

 Skip to content