U četvrtak 14. ožujka  2019. godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika s 15. redovne sjednice Gradskog vijeća

2.1. Izvješće o mirovanju mandata gradskoj vijećnici i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradske vijećnice

2.2. Prijedlog zaključka o mirovanju mandata gradskoj vijećnici i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradske vijećnice

3. Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Dugo Selo za mjesec prosinac 2018. godine i 2018. godinu

4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.srpnja do 31. prosinca 2018. godine

5. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za  2018. godinu

6. Prijedlog Zaključka o odobravanju  I. Izmjena i dopuna Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2019. godinu

7. Izvješće komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

8. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu

9. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu

10. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga, za 2018. godinu

11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar gradskih groblja na području Grada Dugog Sela

12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na gradskoj tržnici u Dugom Selu

13. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela

14. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2019. godinu

16. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara

17.   Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 467/2,  k.o. Dugo Selo II

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2019/2020.

19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo  za školsku godinu 2019/2020.

20. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije pametnog grada za Grad Dugo Selo

21. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

Skip to content