U četvrtak, 26. ožujka 2015.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 16. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 15. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Odluci o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

 3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

 4. Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Dugo Selo za 2014. godinu

 5. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2014. godinu

 6. Polugodišnje Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine

 7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 9. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 215/1, k.o. Dugo Selo I

 10. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja komunalne infrastrukture – održavanje fontane na temelju pisanog ugovora

 11. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Dugog Sela

 12.  Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini – k.č.br. 434/4, k.o. Dugo Selo II
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2015./2016.

 14. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Materijali uz točke dnevnog reda: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Skip to content