U četvrtak, 28. svibnja 2015.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 18. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 17. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom d.o.o. za 2014. god.
 3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2014. god.
 4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2014. god.
 5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu
 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2014. godinu
 7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2014. godinu
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2014. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2014. godinu
 10. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za 2014. g.
 11. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 12. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja komunalne infrastrukture – strojno/ručno čišćenje slivnika i pripadajućih spojnih cijevi na sustavu odvodnje
 13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Leprovica-Jug
 14. Prijedlog Zaključka o oslobađanju Srednje škole Dugo Selo plaćanja komunalnog doprinosa za dogradnju škole
 15. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije
Skip to content