U četvrtak, 1. lipnja 2023. godine, s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici, održati će se 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 7. Izvješće o izvršenju Programa  javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela  za 2022. godinu
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 11. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 12. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 13. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 14. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 15. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 16. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Dugog Sela
 17. Prijedlog Odluke o donošenju XIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
 18. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
 19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o subvencioniranju energetske obnove pročelja stambenih objekata
 20. Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
 21. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Dugo Selo
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulice – Ulica 53. samostalnog bataljuna HV
 23. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – Ulica Vere Dajht – Kralj
 24. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
 25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad izložbom „Ususret vatrogasnom muzeju“
 26. Prijedlog Odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Andrilovec te održavanja i nadzora odlagališta otpada nakon zatvaranja
 27. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Spomenik  Kosturnica, Martinska b.b., Prozorje, Dugo Selo
 28. Inicijativa za održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća vezano za situaciju u Dječjem vrtiću Dugo Selo
 29. Prijedlozi i informacije
Skip to content