U četvrtak, 23. travnja 2015.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 17. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED

AKTUALNI SAT

  1. Verifikacija zapisnika sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća
  2. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Dugog Sela u Lokalnu akcijsku grupu „Prigorje“

  3. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2014. godinu

  4. Izvješće o radu  Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2014. godinu

  5. Izvješće o radu  Kulturno umjetničkog društva „Preporod“ Dugo Selo za 2014. godinu

  6. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content