17. sjednica Gradskog vijeća

AKTUALNI SAT

U vijećnici u Dugom Selu, 23. travnja, pod predsjedanjem predsjednika Željka Ivaničeka, održana je 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. Aktualni sat otvorio je nezavisni vijećnik Nenad Sedlar upitavši pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša , stambeno i komunalno gospodarstvo Marija Vinka kada će krenuti planirana izgradnja Poslovnog centra Žanin u središtu Dugog Sela, te direktora Dukoma Dražena Barasa o trenutačnom satnju u toj tvrtci.

Marijo Vinko odgovorio je da nema informacije da li investitori Žanin centra imaju lokacijsku dozvolu jer Grad o tome nema informaciju te kako stoga smatra kako je realizacija investicije upitna.

Direktor Dukoma d.o.o. Baras odgovorio je kako je stanje u Dukomu relativno stabilno, odnosno kako je unutrašnja situacija dobra, te da su pod kontrolom projekti vezani uz sustav odvodnje i kako bi postoje obećanja da će Hrvatske vode sufinancirati rekostrukciju vodovoda u Velikoj i Maloj Ostrni.

Vezano uz dobavljača vode – Zagrebački holding, Baras je odgovorio kako očekuje rješavanje postojećih problema u narednih mjesec do dva te kako Dukom d.o.o. ima u posljednje vrijeme pozitivni trend plaćanja prema dobavljaću.

Nezavisni vijećnik Nenad Panian upitao je što će biti sa započetim, a nedovršenim gradilištima kod Bille i u središtu Dugog Sela koja su ruglo i opasnost za stanovnike.

Pročelnik Marijo Vinko odgovorio je kako je novi zakon o graditeljstvu uvidio takve probleme i odredio rokove u kojem se započeti objekti moraju završiti. Nažalost, to ne vrijedi i za ranije započete gradnje pa Grad pokušava probleme riješiti dopisima nadležnom ministarstvu i građevinskoj inspekciji, kao i putem komunalnog redarstva koje opominje vlasnike da „gradilišta“ održavaju urednim i sigurnim. To do sada nije pokazalo puno efekta, rekao je Vinko, te dodao da ne vidi da Grad u ovom trenutku može napraviti puno više. Gradonačelnik Stipo Velić dodao je kako ga je vlasnik gradilišta kod Billa centra obavijestio kak o uskoro kreće u izgradnju staračkog doma na toj lokaciji.

Vijećnik Stjepan Štefinovec (SDP) konstatirao je da nije dobio pisani odgovor direktora Dukoma d.o.o. o tome koji zaposlenici ne zarađuju svoju plaću, koje je postavio na posljednjoj sjednici, te i dalje inzistira na tom pitanju nakon što mu je direktor Baras odgovorio kako takav odgovor s imenima i prezimenima ne može dostaviti jer isti nisu pod nikakvim stegovnim mjerama.

Štefinovec je upitao i što će biti s vatrogasnim i društvenim domovima, poput onog u Leprovici, koji nisu u postupku legalizacije.

Pročelnik Vinko odgovorio je da je dom u Leprovici uključen u postupak legalizacije.

Nezavisni vijećnik Stjepan Bertek upitao je što je poduzeto od strane Grada vezano uz obavljanje djelatnosti bojenja metala u prostoru bivšeg Draga prometa u Ostrni jer su se, zbog bojazni za zdravlje i neregistriranog obavljanja te djelatnosti, o istome žalili okolni mještani.

Pročelnik Marijo Vinko rekao je da su komunalni redari bili na terenu i utvrdili da se takva djelatnost doista nelegalno obavlja na spomenutoj lokaciji te kako je vlasnik upozoren da mora prekinuti djelatnost, ili osigurati uvjete. Bertek je, međutim, utvrdio da se djelatnost i dalje obavlja te zatražio rješavanje problema.

Vijećnik HSS-a Ivica Klarić zatražio je pisani odgovor o tome kojim vatrogasnim domovima Grad financira režije.

Nezavisni vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak ustvrdio je da od OŠ Josipa Zorića do Kalničke ulice postoji biciklistička staza, o čemu postoji dokumentacija, te da istu treba obilježiti. Iznio je također i mišljenje da postoje uvjeti za formiranje iste takve staze od OŠ Josipa Zorića do Doma HV-a te konstatirao da odgovor stručnih službi ne može biti kako se to ne možer riješiti.

Pročelnik Marijo Vinko odgovorio je kako je o tome potrebno izraditi prometnu studiju.

Nezavisni vijećnik s liste HSU Stjepan Novosel nadovezao se na prethodnika rekavši da ne priznaje odgovore stručnih službi kako se ništa ne može riješiti te kako od njih očekuje rješenja. Kao primjere naveo je problem devastirane zgrade u sklopu Trgovačkog centra Billa koja je, umjeto da bude sanirana, ili srušena, sakrivena reklamnim zidom iste tvrtke za koji je upitao da li netko plaća naknadu Gradu, a zatražio je i rješavanje problema zgrade bivšeg lokala „Latino“ u Ulici Josipa Zorića.

Pročelnik Marijo Vinko rekao je kako se Restauratorski zavod protivi rušenju zgrade u kompleksu bilinog centra te kako je Grad Zagreb, kao vlasnik bivšeg „Latina“ za tu zgradu zatražio 270.000 eura za otkup.

Stjepan Novosel zatražio je odgovor i o tome da li građani koji nemaju prebivalište na području Grada mogu biti ukopani na gradskim grobljima jer se, kako je rekao, može dogoditi da Grad održava groblja za građane izvan Dugog Sela.

Direktor DKPC-a Tadija Penić odgovorio je da bi trebalo razmotriti sadašnju Odluku o grobljima koja kaže da se „u pravilu“ na gradskim grobljima ukapaju građani koji su imali prebivalište na području Grada, no nisu isključeni niti ostali.

Vijećnik HSS-a Stjepan Valja upitao je kada će se sanirati Domobranska i Šaškovečka ulica te kada će se uz njih izgraditi nogostup. Također je upitao što će biti sa dva do sada neasfaltirana odvojka od Šaškovečke ulice.

Pročelnik Marijo Vinko odgovorio je kako projekt za rekonstrukciju Domobranske ulice postoji, no kako ga je potrebno korigirati, a da je Šaškovečka ulica dijelom u planu rekonstrukcije za tekuću godinu dok spomenuti priključci još nisu u planu realizacije.

Vijećnik HDZ-a Božidra Cik izrazio je nezadovoljstvo odgovorom na pitanje s prošle sjednice u kojem je zatražio podatke o izdvojenim sredstvima za NK Ostrna u razdoblju 2009. – 2014. godine te razlozima zbog kojih je ZŠU Grada Dugog Sela u tom razdoblju financirala klub jer, kako je istaknuo, tada nije bio registriran.

Tajnik ZŠU Ivica Plašić je rekao da ne znači da klub nije bio registriran ukoliko je imao određenih problema u radu. Cik je konstatirao da odgovor na pitanje nije dobio te i dalje na njemu inzistira.

 

 Skip to content