Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-05/14-01/39

URBROJ: 238/07-03-04/04-14-3

Dugo Selo, 03. rujna 2014. god.

 

                                                                                                                                

Na temelju članka 5. stavak 5. i 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 4/14), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela podnosi Gradskom vijeću Grada Dugog Sela

 

 

Izvješće

o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura

za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

 Savjet mladih Grada Dugog Sela savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Postupak izbora članova Savjeta mladih pokrenulo je Gradsko vijeće javnim pozivom koji je objavljen   na web stranici Grada Dugog Sela dana 22. srpnja 2014. god. i u lokalnom glasilu Dugoselska kronika broj 580 od 30. srpnja 2014. god.

Rok za podnošenje prijedloga bio je 30 dana od objave na web stranici Grada Dugog Sela, do 21. kolovoza 2014.god.

 Savjet mladih ima 7 članova. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na tri godine.

Ovlašteni predlagatelji kandidata za članove i njihove zamjenike su:

  •  udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
  • učenička vijeća
  • studentski zborovi
  • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
  • neformalne skupine mladih od najmanje 30 mladih.

Uvjeti za kandidate:

  •  da imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života u trenutku podnošenja kandidature za članstvo te
  • prebivalište na području Grada Dugog Sela

U skladu s Odlukom o osnivanju Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, na sjednici održanoj 03. rujna 2014. god., razmotrio je pristigle prijedloge i obavio provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata.

U otvorenom roku na natječaj je pristiglo 13 prijedloga od ovlaštenih predlagatelja.

Sve kandidature su važeće i svi predloženi kandidati ispunjavaju formalne uvjete za izbor za člana, odnosno zamjenika člana Savjeta mladih.

Sukladno navedenom, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, utvrdio je popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela, koji je prilog ovog Izvješća te se uz Izvješće dostavlja Gradskom vijeću Grada Dugog Sela i objavljuje na web stranici Grada Dugog Sela.

 

POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA

SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA

 

 

Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 1. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja  Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat LARA FORETIĆ 01. kolovoz 1990., Zagreb 24 Kozinska 57, Dugo Selo – Studentica Stomatološkog fakulteta ,V. godina  Zajednica „Molitva i riječ“Podružnica Dugo Selo
Zamjenik kandidata VIŠESLAVFORETIĆ 22. veljače 1992., Zagreb 22 Kozinska 57, Dugo Selo – Student teologije, V. godina

 

Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 2. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat STIPO DAJAKOVIĆ 09. prosinac 1992., Zagreb 21 Radnička ulica 39, Dugo Selo – Student Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Udruga Hrvata BiH„Rodna gruda“ 
Zamjenik kandidata DRAGANA DAJAKOVIĆ 14. srpanj 1991., Brčko, BiH 23 Radnička ulica 39, Dugo Selo – SSS, poljoprivredni tehničar, fitofarmaceut
Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 3. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat MARIJA TRŽIĆ 04. listopad 1993., Zagreb 21 Ulica Franje Blažinca 29, Kozinščak, Dugo Selo – studentica Filozofskog fakulteta Udruga „Malo rada, ali velikim srcem“
Zamjenik kandidata LUCIJA JUROŠ 30.lipanj 1992., Zagreb 22 Ulica B. A. Kažotića 2, Dugo Selo – studentica Ekonomskog fakulteta
Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 4. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat MAJA MATIJAŠ 04. svibanj 1993., Zagreb 21 Zagrebačka 138, Velika Ostrna,Dugo Selo – Studentica Učiteljskog fakulteta KUD Preporod
Zamjenik kandidata LUKA PERKOVIĆ 11.siječanj 1991., Zagreb 23 Brinjska 5,Dugo Selo – Student Pravnog fakulteta
Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 5. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat MARIO SORIĆ 05. siječanj 1992., Zagreb 22 II. odvojak F. Blažinca 11, Kozinščak, Dugo Selo – Student Ekonomskog fakulteta KUD Preporod
Zamjenik kandidata ZVONIMIR JAKIĆ 31.siječanj 1995., Zagreb 19 Jasinje 10, Velika Ostrna, Dugo Selo – Student Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta
Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 6. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat MARKO KOMIN 04. svibanj 1989., Zagreb 25 Zagrebačka 16/1, Dugo Selo – Inženjer informatike Gradska organizacija HSS-a Dugo Selo, Organizacija mladih
Zamjenik kandidata STJEPAN BABIĆ 03.veljača 1988., Zagreb 26 Čret 3, Kopčevec,Dugo Selo – Magistar prometnih znanosti
Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 7. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat MARIJA CIK 20. srpanj 1985., Zagreb 29 Čulinečka 20, Velika Ostrna, Dugo Selo – Srednja škola za medicinske sestre Mlinarska- Politička akademija Zaklade hrvatskog državnog zavjeta  Ekološka udruga „Dugoselski cvijet“
Zamjenik kandidata KRISTINA PERKOVIĆ 23. listopad 1992., Zagreb 21 Bože Huzanića 65, Puhovo, Dugo Selo – Studentica Fakulteta za management u turizmu i ugostiteljstvu
Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 8. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat MATEJ ROBIĆ 08. svibanj 1992., Zagreb 22 Šaškovečka 6, Dugo Selo – Student Sveučilišta Sjever, Varaždin Foto klub „Pozitiv“
Zamjenik kandidata JAKOV MATIĆ 26. veljača 1993., Zagreb 21 Borovec 24, Lukarišće,Dugo Selo – Student Katoličko-bogoslovnog fakulteta Zagreb
Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 9. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat MARIJA BABIĆ 18. studeni 1992., Zagreb 21 Ferenčakova 41, Dugo Selo – Studentica Filozofskog fakulteta Neformalna skupina mladih
Zamjenik kandidata FILIP HALEUŠ – MALI 27. veljače 1993., Zagreb 21 Šaškovečka 21, Dugo Selo – Student Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 10. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat IVO VIŠEVIĆ 17. kolovoz 1989., Zagreb 25 Ulica Ante Starčevića 82, Dugo Selo – Student Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Biciklistički klub Dugo Selo
Zamjenik kandidata MATE ŠARIĆ 06. kolovoz 1988., Zagreb 26 Laznice 6,Dugo Selo – Student Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 11. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat MARKO KRZNARIĆ 30. rujan 1987., Zagreb 27 Marina Držića 18, Dugo Selo – Magistar ekonomije Mladež HDZ-a Dugo Selo
Zamjenik kandidata MARIO JURIĆ 12. kolovoz 1987., Zagreb 27 Rugvička 2A, Dugo Selo – Diplomirani inženjer prometa
Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 12. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat EUGEN FILIPOVIĆ 02. prosinac 1992., Vöcklabruck, Austrija 21 Ivana Meštrovića 9, Dugo Selo – Student Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, IV. godina NK Dugo Selo
Zamjenik kandidata MARIO MARTIĆ 20. lipanj 1991., Derventa, BiH 23 Stjepana Ferenčaka 50, Dugo Selo – Student Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, III. godina
Rednibroj KANDIDAT ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA
 13. Ime i prezime Datum i mjesto rođenja Godine života Prebivalište i adresa stanovanja Obrazovanje NAZIV PREDLAGATELJA
Kandidat IVAN TULIĆ 27. prosinac 1989., Vinkovci 24 Kopčevečka 38A,Dugo Selo – Tehničar za računalstvo DVD Dugo Selo
Zamjenik kandidata TOMISLAV SIKRA 15. srpanj 1990., Zagreb 24 Čret 10A,Dugo Selo – Tehničar za računalstvo

 

PREDSJEDNIK ODBORA

 

                                                                                                                                                                            Zvonko Kaleb, upr.prav., v.r.

Objavljeno: 03.09.2014

Skip to content