U četvrtak, 28. rujna 2023. godine, s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici, održati će se 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 18. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec
 4. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak II
 5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
 6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 12. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 13. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Krčevina
 14. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Krapinska
 15. Prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Osnovna škola Dugo Selo – Zorićeva
 16. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine
 17. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Konačni nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine
 18. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Dugog Sela
 19. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
 20. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
 21. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – Ulica hrvatskih branitelja
 22. Prijedlozi i informacije
Skip to content