U četvrtak, 18. lipnja 2015.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 19. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 18. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2014. godinu
 3. Izvješće o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za 2014. godinu
 4. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2014. godinu
 5. Izvješće o radu Glazbene škole Dugo Selo za 2014. godinu
 6. Izvješće o radu Sportskog centra Dugo Selo za 2014. godinu
 7. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugo Selo za 2014. godinu
 8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu
 9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 11. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2015. godinu
 12. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2015. godinu
 13. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2015. godinu
 14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine označene kao k.č. br. 562/2, k.o. Dugo Selo I
 15. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića „Dugo Selo“ i zapošljavanje dva odgojitelja predškolske djece za pedagošku godinu 2015/2016.
 17. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

Skip to content