U utorak, 18. srpnja 2017.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo  za 2016. godinu

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića Dugo Selo  za 2016. godinu

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Dugo Selo za 2016. godinu

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Glazbene škole Dugo Selo za 2016. godinu

6. Izvještaj o poslovanju Sportskog centra Dugo Selo za 2016. godinu

7. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. god.

10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. god.

11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2017. godinu

12. Prijedlog II. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. godinu

13. Prijedlog II. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu

14. Prijedlog I. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2017. godinu

15. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec

17. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 215/7, k.o. Dugo Selo I 

18. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 466/4, k.o. Dugo Selo II

19. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 466/2, k.o. Dugo Selo II

20. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine

22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Dugo Selo u školskoj godini 2017./2018.

23. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Glazbene škole Dugo Selo

24. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana upisa djece u dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2017./2018.

25. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuća parkirališna mjesta

26.1. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

26.2. Prijedlog  Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb

26.3. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica

26.4. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu

26.5. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela

26.6. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe građana

26.7. Prijedlog Zaključka o izboru  članova Komisije za dodjelu stipendija

27. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

Skip to content