U petak, 8. ožujka 2024. godine, s početkom u 15:00 sati u Gradskoj vijećnici, održati će se 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 21. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2023. godine
 3. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 4. Prijedlog Odluke o proglašenju Dana hrvatskih branitelja grada Dugog Sela, općine Rugvica i općine Brckovljani
 5. Prijedlog Odluke o izgradnji spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu
 6. Prijedlog Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo
 7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2024./2025.
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela
 9. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela
 11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
 12. Prijedlog Odluke o kupnji k.č. broj 352 k.o. Dugo Selo I
 13. Prijedlog Odluke o kupnji k.č. broj 353 k.o. Dugo Selo I
 14. Prijedlog Odluke o kupnji k.č. broj 354 k.o. Dugo Selo I
 15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 939/8, k.o. Dugo Selo II
 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dugog Sela
 18. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dugog Sela za 2024. godinu
 19. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 20. Izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 21. Izvješće o radu komunalnih redara za 2023. godinu
 22. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Dugog Sela
 24. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad natjecanjem Martinski polumaraton
 25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad događajem Međunarodnom konferencijom za učitelje razredne nastave, obrazovne stručnjake i znanstvenike u primarnom obrazovanju: Pogled u učionicu – od tradicije do suvremenosti
 26. Prijedlozi i informacije
Skip to content