U četvrtak, 17. prosinca 2015.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 22. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Dnevni red

 1. Verifikacija zapisnika sa 21. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu
 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2015. godinu
 6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2015. godinu
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2015. godinu
 8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2015. godinu
 9. Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu, s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu
 11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. god.
 12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god.
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2016. godinu
 14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2016. godinu
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2016. godinu
 16. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2016. godinu
 17. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
 18. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Dugog Sela za 2016. i 2017. godinu
 19. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zona gospodarskih djelatnosti Puhovec sjever I
 20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o uređenju građevinskog zemljišta – izgradnja parkirališta i nogostupa na dijelu k.č.br.1015/27, k.o. Dugo Selo II
 21. Prijedlog Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i rasplodnih krmača
 22. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2016. godini
 23. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2015. godinu
 24. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2016. godinu
 25. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za razdoblje od 2016. – 2019. godine
 26. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2016. godinu
 27. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije
Skip to content