U četvrtak, 25. veljače 2016.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 23. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Dnevni red

 1. Verifikacija zapisnika sa 22. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda – iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 3. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda -sanacija cijevnih propusta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 4. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta- asfaltne ceste na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 5. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta- redovno održavanje na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 6. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta- pojačano održavanje i rekonstrukcija na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 7. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta-   poljski putovi na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 8. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja horizontalne signalizacije  na nerazvrstanim cestama  na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 9. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – postava i popravak vertikalne signalizacije na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 10. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Dugo Selo
 11. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Grad Dugo Selo
 12. Prijedlog Odluke o donošenju Plana civilne zaštite za Grad Dugo Selo
 13. Prijedlog Zaključka o suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2016/2017.
 14. Izvješće komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine
 15. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije
Skip to content